"Wychowywać to znaczy: nie deptać, nie spieszyć, nie poniewierać - dziecko ma prawo by było tym czym jest."

Janusz Korczak

Ogłoszenie wyników konkursów w ramach Dni Regionalnych 2021r.

W zakładce Edukacja Regionalna zamieszczone są wyniki jakie uzyskali uczestnicy powiatowego konkursu plastycznego "Zwyczaje wielkanocne na Śląsku" oraz konkursu plastycznego zorganizowanego w ramach Szkolnych Dni Kultury Regionalnej "Pisanka wielkanocna". Gratulujemy nagrodzonym, wszystkim serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejne edycje.

Informacja dla rodziców w sprawie nauczania w szkole obowiązkowych języków obcych nowożytnych oraz sporcie, w którym odbywa się szkolenie sportowe

Na podstawie art. 154 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Gliwicach informuje:

1. W roku szkolnym 2021/2022 obowiązkowym językiem obcym nowożytnym będzie:
1) od klasy pierwszej do trzeciej język angielski w ilości 2 godzin w tygodniu;
2) od klasy czwartej do ósmej będzie kontynuowana nauka języka angielskiego
(pierwszy język obowiązkowy) w ilości 3 godzin tygodniowo;
3) planuje się, że od klasy siódmej do ósmej drugim językiem
obowiązkowym będzie język niemiecki w ilości 2 godzin tygodniowo.

2. W roku szkolnym 2021/22 w klasie sportowej 7 a szkolenie sportowe będzie się odbywało się w zakresie hokeja na trawie.

                                                                                                                                                              

Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Gliwicach ogłasza zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 dzieci urodzonych w roku 2014 zamieszkałych w obwodzie szkoły, oraz dzieci urodzonych w 2015 roku (dzieci 6 - letnie) na wniosek rodziców (załącznik nr 1 i załącznik nr 2). Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły składają w sekretariacie szkoły pobrany i wypełniony formularz załącznik nr 2.

Zapisy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły rozpoczną się w terminie od 10 maja 2021 roku do dnia 21 maja 2021 roku do godziny 15.00 (zarządzenie/załącznik nr 3).

Pliki do pobrania

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

30 stycznia 2021 roku wolontariusze WOŚP ZSP10 w Gliwicach będą kolejny raz zbierać do puszek na terenie Europy Centralnej.

Hasło kolejnej edycji WOŚP 2021 brzmi: "FINAŁ Z GŁOWĄ". Podczas 29. finału WOŚP pieniądze zbierane będą przede wszystkim pieniądze będą zbierane na wsparcie laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.
Więcej: https://www.radiozet.pl/Co-gdzie-kiedy-jak/WOSP-2021-haslo-i-cel-kolejnej-zbiorki-Wielkiej-Orkiestry-Swiatecznej-Pomocy

Ważna informacja

INFORMACJA!
W związku z zagrożeniem epidemicznym, na podstawie par. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433),  zamknięte zostają boiska, place zabaw i tereny przyszkolne dla osób postronnych.

Dyrektor Zespołu

UWAGA

Począwszy od poniedziałku 16 marca 2020 r. wprowadzony zostaje zakaz swobodnego wstępu do budynku przedszkola.

Do budynku przedszkola będą wpuszczane wyłącznie osoby, które mają do  załatwienia sprawy bezwzględnie wymagające osobistego  stawiennictwa, w tej sytuacji będzie  konieczny wcześniejszy kontakt

  • telefoniczny (tel. 32 2791811, 32 2705707)
  • lub mailowy: sekretariat@zsp10.gliwice.eu
  • w celu umówienia takiej wizyty na  konkretny dzień i termin.

Ważna informacja

Informujemy, że od 16 - 25 marca 2020 r. szkoła jest zamknięta.

Wejście do budynku od ul. Jana Śliwki 8.  W celu załatwienia pilnych spraw w pierwszej kolejności prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 32 270-57-07) lub mailowy: sekretariat@zsp10.gliwice.eu.
Prosimy o pilne załatwianie spraw niecierpiących zwłoki w godz. od 9.00-12.00.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szanowni Państwo
Rząd podjął decyzję, że od dnia jutrzejszego tj. 12 marca 2020r. zawieszamy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Zdajemy sobie jednak sprawę, że w przypadku dzieci najmłodszych w przedszkolach i szkołach podstawowych trudno znaleźć opiekę z dnia na dzień. Dlatego tylko w szczególnie wyjątkowych przypadkach rodzice mogą je wysłać jutro i pojutrze do szkół, ale nauczyciele nie będą prowadzić standardowych lekcji - informuje minister edukacji.

Zajęcia zawieszone będą od 12 do 25 marca 2020 r. - od dnia 16 marca szkoły są zupełnie zamknięte

więcej