"Wokół Wielkanocy" - Projekt Świąteczny

 U nas już Wielkanoc...

Bardzo serdecznie zapraszamy rodziców, uczniów i mieszkańców dzielnicy do naszej szkoły.

Czekają na was liczne niespodzianki:

* W środę 08 marca otwieramy Kiermasz Wielkanocny w sali nr 18 od 15.00 do 17.00, który oferuje piękne rękodzieła związane ze Świętami Wielkiej Nocy- stroiki, słodycze, serwetki do koszyczka itp.

* Kolejnym wydarzeniem będą Rodzinne warsztaty wielkanocne- zapraszamy dzieci razem z rodzicami/ rodzicem w środę 22 marca od 15.00 do 16.30. Zapewniamy materiały do rodzinnego tworzenia palm, stroików i pisanek. Wykonane prace przeznaczymy na cele charytatywne.

* Przypominamy i zachęcamy do udziału w miejskim konkursie na ozdobę wielkanocną, który jest organizowany przez naszą szkołę. Szczegółowe informacje na stronie szkoły lub u opiekunów Wolontariatu i Samorządu szkolnego.

* Kiermasz wielkanocny, który odbędzie się w dniach 30,31 marca i 03 kwietnia w sali nr 16 i zakończy nasz świąteczny projekt.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w zaproponowanych wydarzeniach. Liczymy na Waszą obecność, zapewniamy wspaniałą i twórczą atmosferę

 

Galeria naszej szkoły

Zostań zajączkiem wielkanocnym! Świąteczna zbiórka

Ogłaszamy zbiórkę nowych i oryginalnie zapakowanych rzeczy dla małych pacjentów ze szpitali dziecięcych w Zabrzu, Katowicach i Chorzowie. Zbieramy zabawki, książki, pluszaki, słodycze, kocyki, poduszeczki, gry planszowe, puzzle, klocki i wszytko to co pozwoli choć trochę umilić dzieciom pobyt w szpitalu. 

Akcja trwa na terenie naszej szkoły do 1 kwietnia. Zebrane rzeczy zostaną dostarczone dzieciom przed świętami wielkanocnymi. 

Przygotowane prezenty przekazujemy opiekunom Samorządu Szkolnego lub Wolontariatu.

Prosimy przyłącz się do świątecznej akcji.
I Ty możesz sprawić by uśmiech zagościł na twarzach małych pacjentów!

Galeria naszej szkoły

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla uczniów klas I-III

pt. „Od wieńca adwentowego do koszyczka wielkanocnego”

czyli zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe i wielkanocne na Śląsku

w ramach XX edycji Szkolnych Dni Kultury Regionalnej
organizowany
przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 w Gliwicach

 

REGULAMIN

1. Cele konkursu

- kształtowanie przywiązania i szacunku do tradycji i kultury regionu,

- inspirowanie dzieci do podejmowania działań kreatywnych,

- integracja środowisk nauczycieli i uczniów wokół idei regionalizmu,

- rozwijanie i promowanie talentów plastycznych.

2. Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy plastycznej na temat zwyczajów bożonarodzeniowych na Śląsku lub zwyczajów wielkanocnych na Śląsku.

3. Wiek uczestników: uczniowie szkół podstawowych klas I-III (nie przyjmujemy prac zbiorowych).

4. Proponowane techniki realizacji: technika dowolna

5. Format: forma płaska, format A3

6. Każda praca powinna być opatrzona metryczką, zawierającą: imię i nazwisko autora pracy oraz nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca (metryczkę prosimy zamieścić z tyłu pracy, prosimy wypisać drukowanymi literami).

7. Każda placówka/szkoła może nadesłać dowolną ilość prac plastycznych z każdego poziomu.

8. Laureaci konkursu na poziomie klasy I, II i III zostaną nagrodzeni i wyróżnieni dyplomami.

9. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora i wchodzą w skład kolekcji Galerii ZSP 10 Gliwice. Nie przewidujemy zwrotów prac, również tych, które nie zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac.

10. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).

11. Prace prosimy nadsyłać na adres:

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 w Gliwicach
Szkoła Podstawowa nr 20
im. Powstańców Śląskich
ul. Jana Śliwki 8
44-102 Gliwice

tel./fax. 32 270 57 07

12. Termin nadsyłania prac upływa 10.03.2023 r.

13. O terminie wręczenia nagród szkoły będą powiadomione odrębnym pismem.

Życzymy sukcesów artystycznych i radości tworzenia.

Organizatorzy:

Krystyna Gurgul, Aneta Kwaśniak, Paulina Mróz-Macudzińska

OŚWIADCZENIE

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo ...................................................................................................... (imię i nazwisko, klasa) w konkursie „Od wieńca adwentowego do koszyczka wielkanocnego", na zasadach określonych w Regulaminie ww. konkursu, w szczególności do udostępniania jego danych osobowych i publikacji wizerunku w zakresie niezbędnym do realizacji celu ww. konkursu.

2. Upoważniam Szkołę ........................................................................................................................... (nazwa szkoły) do przekazania pracy konkursowej Organizatorowi konkursu.

3. Znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu.

4. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych .................................................................................................................... (imię i nazwisko ucznia) wyłącznie do potrzeb konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2015 r. poz. 2135).

5. Oświadczam, że osoby utrwalone w materiale zgłoszonym w pracy konkursowej, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie.

………………………………………………………… …………………………

Imię i nazwisko - podpis rodzica /opiekuna prawnego/ data