Uwaga - konkurs.

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 10 w Gliwicach zaprasza uczniów klas 0 – III do wzięcia udziału

w powiatowym konkursie plastycznym

pt. ,, Tradycje wielkanocne na Górnym Śląsku


 

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o zwyczajach i obrzędach związanych ze Świętami Wielkiej Nocy, upowszechnianie regionalnych zwyczajów wielkanocnych oraz pobudzenie aktywności twórczej dzieci.

Przedmiotem konkursu są prace uczniów wykonane samodzielnie.

Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.).

Format prac A3.

Każda szkoła biorąca udział w konkursie przesyła tylko 5 najlepszych prac w każdej z kategorii wiekowej.

Opisane prace należy składać osobiście (w godz. 7.30-16.00) lub listownie do 22.03.2021r.
na adres:

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10

Szkoła Podstawowa nr 20 w Gliwicach

                ul. Jana Śliwki 8

  44-102 Gliwice

tel./fax. 32 270 57 07

Każda z nadesłanych prac powinna zawierać:

  • Imię i nazwisko wykonawcy, klasę,

  • Nazwę placówki i nazwisko nauczyciela,

Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).

Ocenie prac podlegać będzie:

  • Zgodność z tematem,

  • Pomysłowość i estetyka,

  • Wrażenie ogólne.

O terminie rozdania nagród opiekunowie artystyczni laureatów konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie w dniach : 29.03.2021r. lub 30.03.2021r.

Życzymy sukcesów artystycznych i radości tworzenia.

Organizatorzy: Krystyna Gurgul, Aneta Kwaśniak, Kornelia Zając

OTWIERAMY POCZTĘ WALENTYNKOWĄ

Walentynki tuż, tuż. W świetlicy głównej  "otworzyła się" POCZTA WALENTYNKOWA. Przygotowaną kartkę walentynkową można przynieść do świetlicy głównej i wrzucić do "skrzynki". Kartki przyjmowane będą do piątku 12.02.2021r.  Ze względu na reżim sanitarny pozostaną one w kwarantannie do poniedziałku, gdzie według ustalonej, bezpiecznej procedury będą dostarczane adresatom. ZAPRASZAMY DO MIŁEJ ZABAWY :)))

SPROSTOWANIE DO POPRZEDNIEJ ZAPOWIEDZI

Z przykrością informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatora zajęcia w ramach "Żywej lekcji przyrody" , które miały się odbyć 27 lutego 2020 roku, w czwartek, zostały odwołane.

OSTATKOWE PLĄSY

We wtorek 25.02.2020r. w ramach zajęć świetlicowych zapraszamy DZIECI na OSTATKOWE  PLĄSY PRZY MUZYCE.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE RECYTATORSKIM UCZNIÓW Z KLAS I-III

UWAGA! UWAGA! Dnia 19 lutego 2020 roku odbędzie się etap szkolny konkursu recytatorskiego. Wiersz wybierają sami uczestnicy. Szczegóły u wychowawcy. Powodzenia.

BAL KARNAWAŁOWY

W poniedziałek 17 lutego i 20 lutego w czwartek klasy 1-3 wyjeżdżają do zamku w Toszku na bal karnawałowy. Szczegóły u wychowawców. Zapraszamy.

ZAPRASZAMY NA "ŻYWĄ LEKCJĘ PRZYRODY"

27 lutego 2020 roku w naszej szkole odbędzie się "Żywa lekcja przyrody". Zajęcia będą prowadzone przez pracowników OŚRODKA EDUKACJI PROEKOLOGICZNEJ "BITIS". Będzie to doskonała okazja do przybliżenia świata zwierząt. Tematem lekcji będzie przybliżenie świata: owadów, pajęczaków,płazów i gadów. W trakcie godzinnych zajęć przybliżone będzie słuchaczom życie i zwyczaje 20 gatunków zwierząt z powyższych gromad. Każdy omawiany gatunek będzie prezentowany w postaci żywego okazu z zachowaniem bezpiecznego kontaktu ze wszystkimi zwierzętami. Jednocześnie prowadzący zapewniają , iż ich działalność zanjduje się pod nadzorem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, a zwierzęta z listy gatunków zagrożonych wyginięciem posiadają stosowne dokumenty stwierdzające legalność ich pochodzenia , importu bądź zakupu. Zapraszamy serdecznie. Szczegółowe informacje u wychowawców klas.