"Wychowywać to znaczy: nie deptać, nie spieszyć, nie poniewierać - dziecko ma prawo by było tym czym jest."

Janusz Korczak

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

30 stycznia 2021 roku wolontariusze WOŚP ZSP10 w Gliwicach będą kolejny raz zbierać do puszek na terenie Europy Centralnej.

Hasło kolejnej edycji WOŚP 2021 brzmi: "FINAŁ Z GŁOWĄ". Podczas 29. finału WOŚP pieniądze zbierane będą przede wszystkim pieniądze będą zbierane na wsparcie laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.
Więcej: https://www.radiozet.pl/Co-gdzie-kiedy-jak/WOSP-2021-haslo-i-cel-kolejnej-zbiorki-Wielkiej-Orkiestry-Swiatecznej-Pomocy

Ważna informacja

INFORMACJA!
W związku z zagrożeniem epidemicznym, na podstawie par. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433),  zamknięte zostają boiska, place zabaw i tereny przyszkolne dla osób postronnych.

Dyrektor Zespołu

UWAGA

Począwszy od poniedziałku 16 marca 2020 r. wprowadzony zostaje zakaz swobodnego wstępu do budynku przedszkola.

Do budynku przedszkola będą wpuszczane wyłącznie osoby, które mają do  załatwienia sprawy bezwzględnie wymagające osobistego  stawiennictwa, w tej sytuacji będzie  konieczny wcześniejszy kontakt

 • telefoniczny (tel. 32 2791811, 32 2705707)
 • lub mailowy: sekretariat@zsp10.gliwice.eu
 • w celu umówienia takiej wizyty na  konkretny dzień i termin.

Ważna informacja

Informujemy, że od 16 - 25 marca 2020 r. szkoła jest zamknięta.

Wejście do budynku od ul. Jana Śliwki 8.  W celu załatwienia pilnych spraw w pierwszej kolejności prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 32 270-57-07) lub mailowy: sekretariat@zsp10.gliwice.eu.
Prosimy o pilne załatwianie spraw niecierpiących zwłoki w godz. od 9.00-12.00.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szanowni Państwo
Rząd podjął decyzję, że od dnia jutrzejszego tj. 12 marca 2020r. zawieszamy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Zdajemy sobie jednak sprawę, że w przypadku dzieci najmłodszych w przedszkolach i szkołach podstawowych trudno znaleźć opiekę z dnia na dzień. Dlatego tylko w szczególnie wyjątkowych przypadkach rodzice mogą je wysłać jutro i pojutrze do szkół, ale nauczyciele nie będą prowadzić standardowych lekcji - informuje minister edukacji.

Zajęcia zawieszone będą od 12 do 25 marca 2020 r. - od dnia 16 marca szkoły są zupełnie zamknięte

więcej

Koronawirus - jak postępować?

Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie uczniów

Bardzo proszę o zapoznanie się z informacjami w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz działaniami szkoły/przedszkola  w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa:

 • nauczyciele/wychowawcy w czasie zajęć rozmawiali/będą rozmawiali  z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk  z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
 • w widocznych miejscach  w szkole/przedszkolu (sale zajęć, korytarze, toalety) zostały umieszczone instrukcje dotyczące mycia rąk oraz inne zasady higieny osobistej;
 • apeluję do Państwa o to, aby  nie posyłać przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
 • informuję że jeśli ktoś nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
 • informujemy, że jeżeli Państwa dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
 • informuję, że rodzice dziecka do 8. roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły mogą ubiegać  się o zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
 • proszę śledzić na  bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) i Ministerstwa Zdrowia
 • szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: www.gov.pl/koronawirus

(Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej - opracowane na podstawie rekomendacji  Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej)

Danuta Jamińska

Języki obce w naszej szkole

Informacja dla rodziców w sprawie nauczania w szkole obowiązkowych języków obcych nowożytnych oraz sporcie, w którym odbywa się szkolenie sportowe

Na podstawie art. 154  ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10  w Gliwicach  informuje:

 • W roku szkolnym 2020/2021 obowiązkowym językiem obcym nowożytnym będzie:
  • od klasy pierwszej do trzeciej  język angielski w ilości 2 godzin w tygodniu;
  • od klasy czwartej do ósmej będzie kontynuowana nauka języka angielskiego (pierwszy język obowiązkowy) w ilości 3 godzin tygodniowo;
  • planuje się, że od klasy siódmej do ósmej drugim językiem obowiązkowym będzie język niemiecki  w ilości 2 godzin tygodniowo  oraz planuje się 1 grupę języka hiszpańskiego w ilości 2 godz. –jeśli będą możliwości kadrowe.
 • W roku szkolnym 2020/21 w klasach sportowych: 6 a  szkolenie sportowe będzie się odbywało się w zakresie hokeja na trawie.
 • Planowane jest kontynuacja szkolenia sportowego na poziomie klasy 7 w zakresie hokeja na trawie.

Dyrektor Zespołu,
Danuta Jamińska

Rekrutacja do klas sportowych

Informacja dla rodziców w sprawie  rekrutacji do klasy sportowej – hokej na trawie - oraz terminu przeprowadzenia prób sprawnościowych

Na podstawie art. 154  ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10  w Gliwicach  informuje:

 • W roku szkolnym 2020/21 planowana jest kontynuacja szkolenia sportowego na poziomie klasy 7  w zakresie hokeja na trawie.
 • Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej odbędzie się w terminach wskazanych w zarządzeniu nr PM- 1817/20 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 24 stycznia 2020 – załącznik nr 3 do zarządzenia tj. od 18.05.2020 – 20.05.2020.
 • Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego – Zarządzenie Prezydenta Miasta

Danuta Jamińska

Pliki do pobrania

Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Gliwicach  ogłasza zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 dzieci urodzonych w roku 2013 zamieszkałych w obwodzie szkoły, oraz dzieci urodzonych w 2014 roku na wniosek rodziców (załącznik nr 1).  Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły składają w sekretariacie szkoły pobrany i wypełniony formularz załącznik nr 1.

Zapisy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły rozpoczną się w terminie od 11 maja 2020 roku do dnia 22 maja 2020 roku do godziny 15.00.

Pliki do pobrania