"Wychowywać to znaczy: nie deptać, nie spieszyć, nie poniewierać - dziecko ma prawo by było tym czym jest."

Janusz Korczak

Koronawirus - jak postępować?

Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie uczniów

Bardzo proszę o zapoznanie się z informacjami w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz działaniami szkoły/przedszkola  w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa:

 • nauczyciele/wychowawcy w czasie zajęć rozmawiali/będą rozmawiali  z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk  z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
 • w widocznych miejscach  w szkole/przedszkolu (sale zajęć, korytarze, toalety) zostały umieszczone instrukcje dotyczące mycia rąk oraz inne zasady higieny osobistej;
 • apeluję do Państwa o to, aby  nie posyłać przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
 • informuję że jeśli ktoś nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
 • informujemy, że jeżeli Państwa dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
 • informuję, że rodzice dziecka do 8. roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły mogą ubiegać  się o zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
 • proszę śledzić na  bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) i Ministerstwa Zdrowia
 • szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: www.gov.pl/koronawirus

(Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej - opracowane na podstawie rekomendacji  Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej)

Danuta Jamińska

Języki obce w naszej szkole

Informacja dla rodziców w sprawie nauczania w szkole obowiązkowych języków obcych nowożytnych oraz sporcie, w którym odbywa się szkolenie sportowe

Na podstawie art. 154  ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10  w Gliwicach  informuje:

 • W roku szkolnym 2020/2021 obowiązkowym językiem obcym nowożytnym będzie:
  • od klasy pierwszej do trzeciej  język angielski w ilości 2 godzin w tygodniu;
  • od klasy czwartej do ósmej będzie kontynuowana nauka języka angielskiego (pierwszy język obowiązkowy) w ilości 3 godzin tygodniowo;
  • planuje się, że od klasy siódmej do ósmej drugim językiem obowiązkowym będzie język niemiecki  w ilości 2 godzin tygodniowo  oraz planuje się 1 grupę języka hiszpańskiego w ilości 2 godz. –jeśli będą możliwości kadrowe.
 • W roku szkolnym 2020/21 w klasach sportowych: 6 a  szkolenie sportowe będzie się odbywało się w zakresie hokeja na trawie.
 • Planowane jest kontynuacja szkolenia sportowego na poziomie klasy 7 w zakresie hokeja na trawie.

Dyrektor Zespołu,
Danuta Jamińska

Rekrutacja do klas sportowych

Informacja dla rodziców w sprawie  rekrutacji do klasy sportowej – hokej na trawie - oraz terminu przeprowadzenia prób sprawnościowych

Na podstawie art. 154  ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10  w Gliwicach  informuje:

 • W roku szkolnym 2020/21 planowana jest kontynuacja szkolenia sportowego na poziomie klasy 7  w zakresie hokeja na trawie.
 • Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej odbędzie się w terminach wskazanych w zarządzeniu nr PM- 1817/20 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 24 stycznia 2020 – załącznik nr 3 do zarządzenia tj. od 18.05.2020 – 20.05.2020.
 • Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego – Zarządzenie Prezydenta Miasta

Danuta Jamińska

Pliki do pobrania

Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Gliwicach  ogłasza zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 dzieci urodzonych w roku 2013 zamieszkałych w obwodzie szkoły, oraz dzieci urodzonych w 2014 roku na wniosek rodziców (załącznik nr 1).  Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły składają w sekretariacie szkoły pobrany i wypełniony formularz załącznik nr 1.

Zapisy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły rozpoczną się w terminie od 11 maja 2020 roku do dnia 22 maja 2020 roku do godziny 15.00.

Pliki do pobrania

Spotkania z rodzicami

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 20 informuje, że zebrania rodziców z wychowawcami klas I - VIII odbędą się w środę 13 listopada 2019 r. o godzinie 16.30.

Zapraszamy Dyrekcja SP 20

Opieka stomatologiczna w szkole

Profilaktyczne Świadczenia Stomatologiczne wykonywane  będą przynajmniej  raz w roku szkolnym. Uczniowie będą wraz z wychowawcą udawać się do Poradni Stomatologicznej celem wykonania tego świadczenia. Świadczenia te wykonywane są u uczniów w 6,7,10,12,13,16,19 roku życia.
Jeżeli rodzic/pełnoletni uczeń nie wyraża zgody na przeprowadzenie takiego świadczenia może wyrazić sprzeciw na piśmie (formularz dostępny w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły).

Pliki do pobrania

100-lecie Powstań Śląskich

W związku z obchodami  100-lecia powstań śląskich 1919 -1920 – 1921 zapraszamy mieszkańców dzielnicy, środowisko lokalne, rodziców uczniów  do wzięcia  udziału w uroczystości przygotowanej przez młodzież
i nauczycieli  – Apelu ku czci powstańców śląskich –  która odbędzie się  30 października 2019r.
(w środę)  o godz. 10.00 na Cmentarzu Parafialnym św. Wojciecha w Gliwicach.
W naszej szkole zostaną zorganizowane cyklicznie wydarzenia, które upamiętnią powstania śląskie oraz ich uczestników.
Oto zapowiadane  działania :

 1. Zwiedzanie szkolnej Izby Tradycji  przez uczniów  zakończone emisją  fragmentów filmu fabularnych, dokumentalnych o powstaniach śląskich;
 2. Lekcje historyczne poświęcone powstaniom  i powstańcom;
 3. Zaplanowane  lekcje w muzeach, w których będą uczestniczyć uczniowie;
 4. Szkolne konkursy wiedzy, plastyczne;
 5. Apel  szkolny;
 6. Udział w kampanii Kuratorium Oświaty w Katowicach link.

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Gliwicach informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w dniu 02.09.2019 r. w następujących godzinach:
Klasy od I  - IV o godz. 8:00
Klasy od V – VIII o godz. 9:30

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Gliwicach informuje, że uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w dniu: 19.06.2019 r. w następujących godzinach:

 • Klasy od V – VIII o godz. 8.00
 • Klasy od I - IV o godz. 9.30