"Wychowywać to znaczy: nie deptać, nie spieszyć, nie poniewierać - dziecko ma prawo by było tym czym jest."

Janusz Korczak

Zebranie dla rodziców dzieci przyszłorocznych klas I

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 20 im. Powstańców Śląskich w Gliwicach w ZSP10 serdecznie zaprasza rodziców dzieci przyszłorocznych klas I –szych na zebranie które odbędzie się w dniu 03 czerwca 2019 r. o godzinie 16.30 w sali nr 18.

Serdecznie zapraszamy

Informacje dla rodziców

Szanowni Państwo,
Infomuję, że w poniedziałek 15 kwietnia 2019 r, wtorek 16 kwietnia 2019 r. oraz w środę 17 kwietnia 2019 r. w naszej szkole odbędą się egzaminy uczniów klas 8. Jeśli sytuacja się nie zmieni i nie zakończy się strajk w szkole nie jesteśmy w stanie zapewnić dzieciom opieki, gdyż wszyscy niestrajkujący nauczyciele i dyrektor będą pracowali w komisjach nadzorujących egzaminy.

Z poważaniem
Danuta Jamińska

Egzamin dla uczniów klas ósmych

Szanowni Rodzice,
Informuję, że w dniach 15.04, 16.04, i 17.04.2019 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty zgodnie z wcześniej podanym planem. W poniedziałek 15.04 - język polski, wtorek 16.04 - matematyka, środa 17.04 - język angielski. Uczniowie klas ósmych przychodzą do szkoły o godz. 8 20.

Dyrektor ZSP 10
Danuta Jamińska

Nowe informacje dla rodziców

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie,
informuję, że zgodnie z najnowszą interpretacją przepisów prawa dotyczących zasiłku opiekuńczego na dziecko zdrowe,  rodzic dziecka do lat 8-miu może wystąpić o zasiłek opiekuńczy z tytułu konieczności zapewnienia opieki nad dzieckiem, w związku z nieprzewidzianym zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, jeśli zachodzi konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z tego powodu,  a rodzic  nie ma  możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem, które nie zostało przyjęte do przedszkola lub szkoły.
Rodzice mogą skorzystać z zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8, z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.
W tym celu rodzic winien złożyć do swojego pracodawcy, wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A wraz z pisemnym OŚWIADCZENIEM „o konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko."

Dyrektor ZSP 10

Informacja MEN dla rodziców

Szanowni Państwo
W związku z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i aktualną interpretacją ZUS, za czas nieobecności pracownika w pracy w związku ze strajkiem nauczycieli, nie będzie przysługiwał zasiłek wypłacany przez ZUS, ponieważ:
Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia.
Rodzice mogą skorzystać z urlopu wypoczynkowego lub opieki przysługującej z art. 188 kodeksu pracy (opieka nad dzieckiem - do ukończenia przez dziecko 14 roku życia - 16 godzin rocznie).
Danuta Jamińska

Pliki do pobrania

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W MIEJSKIM KONKURSIE PLASTYCZNO - LITERACKIM

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 w Gliwicach zaprasza uczniów z klas 0-IV do wzięcia udziału w konkursie plastyczno - literackim pt. "Drzewa świadkami historii - 100 lecie niepodległości Polski." Celem konkursu jest edukcja w zakresie zmian  klimatycznych i ochrony drzew, podniesienie świadomości ekologicznej młodych autorów poprzez zachęcenie dzieci do tworzenia własnej twórczości plastycznej i literackiej oraz kształtowanie postaw patriotycznych i uwrażliwienie na piękno przyrody ojczystej. To już XVI edycja , która rokrocznie odbywa się z okazji Święta Drzewa 10 października. Przedmiotem tegorocznego konkursu są prace uczniów przygotowane w 2 kategoriach:

więcej

Rok Niepodległości - konkursy

Z okazji stulecia Niepodległości Delegatura w Gliwicach proponuje konkursy związane z obchodami Roku Niepodległości.
I.   Opowiedz mi o kraju moich dziadków  - konkurs epistolograficzny.
Forma: trzyetapowy: I – szkolny, II – rejonowy, III – wojewódzki
Kategoria: I. szkoła podstawowa, II gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe (uczniowie zgłaszają swoj udział nauczycielowi historii)

II.  1,2,3 – Polska! – konkurs na spot promujący wartości patriotyczne dla wszystkich typów szkół organizowany jest w roku obchodów stulecia niepodległości Polski.
Forma: dwuetapowy: I – etap rejonowy: przeprowadzony do 15 października 2018 r.

II – etap wojewódzki: przeprowadzony do 30 października 2018 r. (rozstrzygnięcie i wręczenie nagród)
Kategorie: I – uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych (uczniowie zgłaszają swój udział nauczycielowi informatyki i historii!), II – uczniowie klas gimnazjalnych i wszystkich klas liceów, techników, szkół branżowych
 

Pliki do pobrania