"Wychowywać to znaczy: nie deptać, nie spieszyć, nie poniewierać - dziecko ma prawo by było tym czym jest."

Janusz Korczak

Spotkania z rodzicami

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 20 informuje, że zebrania rodziców z wychowawcami klas I - VIII odbędą się w środę 13 listopada 2019 r. o godzinie 16.30.

Zapraszamy Dyrekcja SP 20

Opieka stomatologiczna w szkole

Profilaktyczne Świadczenia Stomatologiczne wykonywane  będą przynajmniej  raz w roku szkolnym. Uczniowie będą wraz z wychowawcą udawać się do Poradni Stomatologicznej celem wykonania tego świadczenia. Świadczenia te wykonywane są u uczniów w 6,7,10,12,13,16,19 roku życia.
Jeżeli rodzic/pełnoletni uczeń nie wyraża zgody na przeprowadzenie takiego świadczenia może wyrazić sprzeciw na piśmie (formularz dostępny w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły).

Pliki do pobrania

100-lecie Powstań Śląskich

W związku z obchodami  100-lecia powstań śląskich 1919 -1920 – 1921 zapraszamy mieszkańców dzielnicy, środowisko lokalne, rodziców uczniów  do wzięcia  udziału w uroczystości przygotowanej przez młodzież
i nauczycieli  – Apelu ku czci powstańców śląskich –  która odbędzie się  30 października 2019r.
(w środę)  o godz. 10.00 na Cmentarzu Parafialnym św. Wojciecha w Gliwicach.
W naszej szkole zostaną zorganizowane cyklicznie wydarzenia, które upamiętnią powstania śląskie oraz ich uczestników.
Oto zapowiadane  działania :

  1. Zwiedzanie szkolnej Izby Tradycji  przez uczniów  zakończone emisją  fragmentów filmu fabularnych, dokumentalnych o powstaniach śląskich;
  2. Lekcje historyczne poświęcone powstaniom  i powstańcom;
  3. Zaplanowane  lekcje w muzeach, w których będą uczestniczyć uczniowie;
  4. Szkolne konkursy wiedzy, plastyczne;
  5. Apel  szkolny;
  6. Udział w kampanii Kuratorium Oświaty w Katowicach link.

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Gliwicach informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w dniu 02.09.2019 r. w następujących godzinach:
Klasy od I  - IV o godz. 8:00
Klasy od V – VIII o godz. 9:30

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Gliwicach informuje, że uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w dniu: 19.06.2019 r. w następujących godzinach:

  • Klasy od V – VIII o godz. 8.00
  • Klasy od I - IV o godz. 9.30

Zebranie dla rodziców dzieci przyszłorocznych klas I

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 20 im. Powstańców Śląskich w Gliwicach w ZSP10 serdecznie zaprasza rodziców dzieci przyszłorocznych klas I –szych na zebranie które odbędzie się w dniu 03 czerwca 2019 r. o godzinie 16.30 w sali nr 18.

Serdecznie zapraszamy

Informacje dla rodziców

Szanowni Państwo,
Infomuję, że w poniedziałek 15 kwietnia 2019 r, wtorek 16 kwietnia 2019 r. oraz w środę 17 kwietnia 2019 r. w naszej szkole odbędą się egzaminy uczniów klas 8. Jeśli sytuacja się nie zmieni i nie zakończy się strajk w szkole nie jesteśmy w stanie zapewnić dzieciom opieki, gdyż wszyscy niestrajkujący nauczyciele i dyrektor będą pracowali w komisjach nadzorujących egzaminy.

Z poważaniem
Danuta Jamińska

Egzamin dla uczniów klas ósmych

Szanowni Rodzice,
Informuję, że w dniach 15.04, 16.04, i 17.04.2019 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty zgodnie z wcześniej podanym planem. W poniedziałek 15.04 - język polski, wtorek 16.04 - matematyka, środa 17.04 - język angielski. Uczniowie klas ósmych przychodzą do szkoły o godz. 8 20.

Dyrektor ZSP 10
Danuta Jamińska

Nowe informacje dla rodziców

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie,
informuję, że zgodnie z najnowszą interpretacją przepisów prawa dotyczących zasiłku opiekuńczego na dziecko zdrowe,  rodzic dziecka do lat 8-miu może wystąpić o zasiłek opiekuńczy z tytułu konieczności zapewnienia opieki nad dzieckiem, w związku z nieprzewidzianym zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, jeśli zachodzi konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z tego powodu,  a rodzic  nie ma  możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem, które nie zostało przyjęte do przedszkola lub szkoły.
Rodzice mogą skorzystać z zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8, z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.
W tym celu rodzic winien złożyć do swojego pracodawcy, wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A wraz z pisemnym OŚWIADCZENIEM „o konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko."

Dyrektor ZSP 10