Rada Rodziców na rok szkolny 2020/2021

 • przewodnicząca: Maria Kurcaba
 • z-ca przewodniczącej: Aleksandra Kramarzyk
 • sekretarz: Agnieszka Bytomska
 • skarbnik: Katarzyna Kozłowska
 • członek: Agnieszka Murawska
 • członek: Ariel Poloczek
 • członek: Daria Poloczek


Komisja rewizyjna

 • przewodniczący: Magdalena Wołoszyn
 • z-ca przewodniczącego: Mirosław Sępski
 • protokolant: Krystyna Latkowska
 • członek: Patrycja Łucka
 • członek: Katarzyna Natanek
 • członek: Łukasz Labryga

Pliki do pobrania

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 • Rozpoczęcie roku szkolnego: 01.09.2021 r.
 • Pasowanie uczniów klas I: 01.09.2021 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23.12 – 31.12.2021 r.
 • Zakończenie I semestru: 31.01.2022 r.
 • Ferie zimowe: 14.02 – 27.02.2022 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 14.04 – 19.04.2022r.
 • Festyn szkolny:
 • Zakończenie roku szkolnego: 24.06.2022 r.
 • Ferie letnie: 25.06 – 31.08.2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć:

 • 12.11.2021 r. -  piątek po Narodowym Święcie Niepodległości
 • 07.01.2022 r. -  piątek po Trzech Królach
 • 02.05.2022 r. -  piątek po Święcie Pracy
 • 24.05.2022 r. – Ogólnopolski Sprawdzian z j. polskiego dla uczniów klas 8
 • 25.05.2022 r. – Ogólnopolski Sprawdzian z matematyki dla uczniów klas 8
 • 26.05.2022 r. – Ogólnopolski Sprawdzian z j. angielskiego/ j. niemieckiego dla uczniów klas 8
 • 17.06.2022 r. – piątek po Bożym Ciele
 • 24.06.2020 r. – zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Pliki do pobrania

Przyjmowanie stron

 • Dyrektor Szkoły przyjmuje strony w sprawie skarg, wniosków, uwag związanych  z funkcjonowaniem szkoły oraz sprawami uczniów: w poniedziałki  w godzinach 1400 - 1600 oraz w każdą drugą środę miesiąca w godzinach od 1500 – 1700
 • Wicedyrektor Szkoły przyjmuje strony w sprawach uczniów:
 • w czwartki w godzinach 800 - 1000 oraz w czasie spotkań indywidualnych z rodzicami i zebrań klasowych zgodnie z harmonogramem w godzinach od 1500 – 1700
 • W sprawach pilnych, każdego dnia po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (tel. 32 270 57 07)
 • Sekretariat czynny: poniedziałek- piątek 700- 1500
 • Sekretariat szkoły przyjmuje interesantów: od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 900 oraz 1330 – 1500
 • Księgowość czynna: poniedziałek - piątek 700- 1500
 • Księgowość szkoły przyjmuje interesantów: od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 900 oraz 1400 – 1500

Obowiązkowe zebrania z rodzicami

Obowiązkowe zebrania z rodzicami:

 • 02.09.2021 r.
 • 17.01.2022 r.

 

Indywidualne rozmowy z rodzicami odbywają się w godzinach od 1530 do 1730 w następujących terminach:

 • 13.10.2021 r.
 • 10.11.2021 r.
 • 08.12.2021 r.
 • 09.03.2022 r.
 • 06.04.2022 r.

Dyrektor, wicedyrektor i pedagog dyżurują w czasie zebrań z rodzicami do godziny 1830.

Organizacja pracy naszej szkoły

Dzwonki w naszej szkole

1 lekcja   800 845
2 lekcja   855 940
3 lekcja   950 1035
4 lekcja   1045 1130
5 lekcja   1145 1230
6 lekcja   1245 1330
7 lekcja   1345 1430
8 lekcja   1445 1530
9 lekcja   1540 1625

Świetlica szkolna: otwarta  codziennie w godz. 630 - 950 , 1030- 1700


Pielęgniarka szkolna
Pani Ewa Pilipiuk: Przyjmuje w poniedziałki i czwartki w godzinach 730 - 1430


Pedagog szkolny: mgr Paulina Mróz-Macudzińska
Przyjmuje w sali 35 w następujących dniach:

Poniedziałek   800 1200   1430 – 1630
Wtorek   800 1230    
Środa   800 1100   1330 –1430
Czwartek   900 1230    
Piątek   800 1130    


 


Logopeda
mgr Magdalena Wójtowicz przyjmuje w poniedziałek 1000 - 1600

Zasady obowiązujące w kontaktach z rodzicami

 1. Miejscem rozmów nauczyciela z rodzicami o sprawach dziecka jest szkoła.
 2. Spotkania z rodzicami odbywają się w salach lekcyjnych lub pokoju nauczycielskim. Nie udziela się informacji o uczniach na korytarzu szkolnym lub w trakcie dyżuru.
 3. Spotkania mają określony charakter:
  1. zebrań z rodzicami
  2. konsultacji indywidualnych
  3. spotkań tematycznych i okolicznościowych
 4. Spotkania odbywają się w ściśle okreslonych terminach. O terminach spotkań rodzice zostają powiadomieni na początku roku szkolnego (kalendarium roku szkolnego). Późniejsze zmiany mogą być dokonywane w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach. O spotkaniu wychowawca przypomina tydzień wcześniej - zawsze w formie pisemnej.
 5. Obecność rodziców na zebraniach jest obowiązkowa.
 6. W sytuacjach wyjątkowych możliwy jest dodatkowy kontakt nauczyciela z rodzicami, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 7. Kontakt telefoniczny nauczyciel - rodzic, rodzic - nauczyciel jest możliwy w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach.
 8. W przypadku uchylania się od kontaktów rodzica z wychowawcą w przeciągu 2 miesięcy od spotkania wzywa się rodzica przez sekretariat szkoły.
 9. Wszelkie uwagi dotyczące organizacji i funkcjonowania szkoły rodzice zgłaszają kolejno do: wychowawcy klasy, dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, organu nadzorujacego szkołę.
 10. Rodzice współnie z nauczycielami w trosce o poziom kontaktów i współpracy przestrzegają zasad przyjętej procedury.