Dyrektor szkoły: mgr Danuta Jamińska
Wicedyrektor szkoły: mgr Ewa Zegartowska

 

Nauczyciele:

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Gurgul Krystyna
mgr Opiełka Dorota
mgr Owsiana-Kogut Bernadeta
mgr Stefańska - Dubniak Katarzyna
mgr Zając Kornelia                                                                         mgr Małgorzata Czaplińska                                                          mgr Aneta Kwaśniak                                                                     mgr Dagmara Korzenna-Chuchała                   

Język polski mgr Müller Agnieszka
mgr Procek- Frydrych Stanisław
mgr Przybyła Beata
mgr Zadka Małgorzata
Język angielski mgr Dowejko- Sobek Agnieszka
mgr Nowotny Magdalena
mgr Kuchna Marta                                                                        Alicja Płotka
Język niemiecki mgr Ogaza- Dzięcioł Kinga
Historia mgr Węgrzyn Renata
Matematyka mgr Krzywy Katarzyna
mgr Kasowska Paulina
mgr Mazikiewicz-Skorupa Anna
Edukacja dla bezpieczeństwa mgr Pisula Sylwia
Biologia mgr Marszałek-Chmura Zuzanna
Fizyka mgr Kania Jarosław
Chemia mgr Szymkiewicz Małgorzata
Geografia mgr Marszałek-Chmura Zuzanna
Muzyka mgr Rybowicz Aneta
Plastyka mgr Rybowicz Aneta
Informatyka mgr inż. Szczepańska Lucyna
mgr Zegartowska Ewa
Technika mgr inż. Szczepańska Lucyna
Religia mgr Kamińska Małgorzata
mgr Michałowska Joanna
Wychowanie fizyczne mgr Wasilewicz Helena
mgr Wachtarczyk-Wielkopolan Aleksandra
Hokej na trawie mgr Buczny Beata
mgr Micał Andrzej
Świetlica

mgr Stacherczak Katarzyna
mgr Ozga Jolanta                                                                           mgr Korzenna-Chuchała Anna

Pedagog mgr Mróz- Macudzińska Paulina
mgr Paczuska Wioletta
Psycholog mgr Urgoł- Urbaś Danuta
Bibliotekarz mgr Nowotny Magdalena
Wiedza o społeczeństwie mgr Magdalena Leszczyńska-Żmijewska
Doradztwo zawodowe mgr Stodulska Magdalena