Dyrektor szkoły: mgr Danuta Jamińska
Wicedyrektor szkoły: mgr Ewa Zegartowska

 

Nauczyciele:

Edukacja wczesnoszkolna mgr Gurgul Krystyna
mgr Kotecka Elżbieta
mgr Mróz- Macudzińska Paulina
mgr Opiełka Dorota
mgr Owsiana-Kogut Bernadeta
mgr Stefańska-Dubniak Katarzyna
mgr Zając Kornelia
Język polski mgr Müller Agnieszka
mgr Procek- Frydrych Stanisław
mgr Przybyła Beata
mgr Zadka Małgorzata
Język angielski mgr Dowejko Agnieszka
mgr Nowotny Magdalena
mgr Kuchna Marta
Język niemiecki mgr Słoka-Sroczyńska Anna
Historia mgr Węgrzyn Renata
Matematyka mgr Krzywy Katarzyna
mgr Kasowska Paulina
mgr inż. Wojnarowska Barbara
Edukacja dla bezpieczeństwa mgr Ryszczyk Karolina
Biologia mgr Marszałek-Chmura Zuzanna
Fizyka mgr Wierzbicka Beata
Chemia mgr Szymkiewicz Magdalena
Geografia mgr Marszałek-Chmura Zuzanna
mgr Krzak Danuta
Muzyka mgr Rybowicz Aneta
Plastyka mgr Rybowicz Aneta
Informatyka mgr inż. Szczepańska Lucyna
mgr Zegartowska Ewa
Technika mgr inż. Szczepańska Lucyna
Religia mgr Kamińska Małgorzata
mgr Michałowska Joanna
Wychowanie fizyczne mgr Wasilewicz Helena
mgr Wachtarczyk-Wielkopolan Aleksandra
mgr Ryszczyk Karolina
Hokej na trawie mgr Buczny Beata
mgr Micał Andrzej
mgr Żabiałowicz Zdzisław
Świetlica mgr Stacherczak Katarzyna
mgr Ozga Jolanta
Pedagog mgr Korzenna-Chuchała Anna
mgr Paczuska Wioletta
Psycholog  
Bibliotekarz mgr Nowotny Magdalena
Wiedza o społeczeństwie mgr Magdalena Leszczyńska-Żmijewska