Dyrektor Zespołu: mgr Aleksandra Wachtarczyk-Wielkopolan
Wicedyrektor szkoły: mgr Ewa Zegartowska

 

Nauczyciele:

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Czaplińska Małgorzata
mgr Gurgul Krystyna

mgr Kwaśniak Aneta
mgr Stefańska - Dubniak Katarzyna

Język polski

mgr Müller Agnieszka
mgr Procek- Frydrych Stanisław

mgr Węgrzyn Renata

Język angielski mgr Dowejko- Sobek Agnieszka
mgr Kowalik Marzena
Język niemiecki mgr Krawiec Anna
Historia mgr Węgrzyn Renata
Matematyka

mgr Krzywy Katarzyna
mgr Kaczmarczyk-Włoka Teresa

mgr Ręczycka Ewa

Edukacja dla bezpieczeństwa mgr Lipski Dariusz
Biologia mgr Marszałek-Chmura Zuzanna
Fizyka

mgr Lipowska Ewa

Chemia mgr Szymkiewicz Małgorzata
Geografia mgr Marszałek-Chmura Zuzanna
Muzyka mgr Rybowicz Aneta
Plastyka mgr Falszewska Anna
Informatyka mgr Zielonka Ewa
mgr Zegartowska Ewa
Technika mgr Korzenna- Chuchała Anna
Religia mgr Kamińska Małgorzata
 
Wychowanie fizyczne

mgr Wasilewicz Helena

mgr Buczny Beata

mgr Wachtarczyk- Wielkopolan Aleksandra

   
Świetlica

mgr Korzenna-Chuchała Anna
mgr Ogaza Jolanta

mgr Ewa Lipowska

mgr Ręczycka Ewa

mgr Świder Anna

mgr Paulina Mróz-Macudzińska

mgr Katarzyna Stefańska-Dubniak

mgr Aneta Kwaśniak

mgr Krystyna Gurgul

 

Nauczyciele specjaliści

pedagog mgr Mróz- Macudzińska Paulina

pedagog specjalny mgr Procek- Frydrych Stanisław

logopeda mgr Ewa Zielonka

psycholog mgr Urgoł- Urbaś Danuta

   
Bibliotekarz mgr Ogaza Jolanta
Wiedza o społeczeństwie mgr Leszczyńska-Żmijewska Magdalena
Doradztwo zawodowe mgr Stodulska Magdalena