Dyrektor Zespołu: mgr Aleksandra Wachtarczyk-Wielkopolan
Wicedyrektor szkoły: mgr Ewa Zegartowska

 

Nauczyciele:

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Czaplińska Małgorzata
mgr Gurgul Krystyna

mgr Kwaśniak Aneta
mgr Stefańska - Dubniak Katarzyna

Język polski

mgr Müller Agnieszka
mgr Procek- Frydrych Stanisław
mgr Zalewska Aleksandra

mgr Węgrzyn Renata

Język angielski mgr Dowejko- Sobek Agnieszka
mgr Nowotny Magdalena
mgr Kowalik Marzena
Język niemiecki mgr Krawiec Anna
Historia mgr Węgrzyn Renata
Matematyka mgr Krzywy Katarzyna
mgr Kaczmarczyk-Włoka Teresa
Edukacja dla bezpieczeństwa mgr Stacherczak Katarzyna
Biologia mgr Marszałek-Chmura Zuzanna
Fizyka

mgr Kubik- Świerczyńska Agnieszka

mgr Lipowska Ewa

Chemia mgr Szymkiewicz Małgorzata
Geografia mgr Marszałek-Chmura Zuzanna
Muzyka mgr Rybowicz Aneta
Plastyka mgr Rybowicz Aneta
Informatyka mgr Zielonka Ewa
mgr Zegartowska Ewa
Technika mgr Korzenna- Chuchała Anna
Religia mgr Kamińska Małgorzata
mgr Michałowska Joanna
Wychowanie fizyczne

mgr Wasilewicz Helena
mgr Stacherczak Katarzyna

mgr Buczny Beata

mgr Wachtarczyk- Wielkopolan Aleksandra

   
Świetlica

mgr Korzenna-Chuchała Anna
mgr Ogaza Jolanta

mgr Ewa Lipowska

mgr Rybowicz Aneta

mgr Świder Anna

 

Nauczyciele specjaliści

pedagog mgr Mróz- Macudzińska Paulina

pedagog specjalny mgr Procek- Frydrych Stanisław

logopeda mgr Bogdał Barbara

psycholog mgr Urgoł- Urbaś Danuta

tyflopedagog mgr Halemba Przemysław

   
Bibliotekarz mgr Ogaza Jolanta
Wiedza o społeczeństwie mgr Leszczyńska-Żmijewska Magdalena
Doradztwo zawodowe mgr Stodulska Magdalena