A A A
полотенцесушители водяные
szkoła podstawowa
+ Aktualności

Wychowywać to znaczy: nie deptać, nie spieszyć, nie poniewierać - dziecko ma prawo by było tym czym jest.”

Janusz Korczak

Kuratorium Oświaty w Katowicach utworzyło stronę www.6latek.pl Strona adresowana jest przede wszystkim do rodziców dzieci sześcioletnich, którzy będą podejmowali decyzję o dalszej edukacji przedszkolnej lub szkolnej swoich dzieci. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców do zapoznania się z informacjami na przygotowanej stronie internetowej .

 Rekrutacja do klas sportowych

Informacja dla rodziców w sprawie  rekrutacji do klasy sportowej – hokej na trawie - oraz terminu przeprowadzenia prób sprawnościowych

Na podstawie art. 154  ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10  w Gliwicach  informuje:
1. W roku szkolnym 2020/21 planowana jest kontynuacja szkolenia sportowego na poziomie klasy 7  w zakresie hokeja na trawie.
2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej odbędzie się w terminach wskazanych w zarządzeniu nr PM- 1817/20 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 24 stycznia 2020 – załącznik nr 3 do zarządzenia tj. od 18.05.2020 – 20.05.2020.
3. Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego – Zarządzenie Prezydenta Miasta

Danuta Jamińska

 
Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Gliwicach  ogłasza zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 dzieci urodzonych w roku 2013 zamieszkałych w obwodzie szkoły, oraz dzieci urodzonych w 2014 roku na wniosek rodziców (załącznik nr 1).  Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły składają w sekretariacie szkoły pobrany i wypełniony formularz załącznik nr 1.


Zapisy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły rozpoczną się w terminie od 11 maja 2020 roku do dnia 22 maja 2020 roku do godziny 1500

 
Spotkania z rodzicami

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 20 informuje, że zebrania rodziców z wychowawcami klas I - VIII odbędą się w środę 13 listopada 2019 r. o godzinie 1630.

Zapraszamy Dyrekcja SP 20

 
Opieka stomatologiczna w szkole

Profilaktyczne Świadczenia Stomatologiczne wykonywane  będą przynajmniej  raz w roku szkolnym. Uczniowie będą wraz z wychowawcą udawać się do Poradni Stomatologicznej celem wykonania tego świadczenia. Świadczenia te wykonywane są u uczniów w 6,7,10,12,13,16,19 roku życia.
Jeżeli rodzic/pełnoletni uczeń nie wyraża zgody na przeprowadzenie takiego świadczenia może wyrazić sprzeciw na piśmie (formularz dostępny w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły).
Pełna informacja

Formularz zgody

Formularz sprzeciwu

 
100-lecie Powstań Śląskich

W związku z obchodami  100-lecia powstań śląskich 1919 -1920 – 1921 zapraszamy mieszkańców dzielnicy, środowisko lokalne, rodziców uczniów  do wzięcia  udziału w uroczystości przygotowanej przez młodzież
i nauczycieli  – Apelu ku czci powstańców śląskich –  która odbędzie się  30 października 2019r.
(w środę)  o godz. 1000 na Cmentarzu Parafialnym św. Wojciecha w Gliwicach.
W naszej szkole zostaną zorganizowane cyklicznie wydarzenia, które upamiętnią powstania śląskie oraz ich uczestników.
Oto zapowiadane  działania :
1. Zwiedzanie szkolnej Izby Tradycji  przez uczniów  zakończone emisją  fragmentów filmu fabularnych, dokumentalnych o powstaniach śląskich;
2. Lekcje historyczne poświęcone powstaniom  i powstańcom;
3. Zaplanowane  lekcje w muzeach, w których będą uczestniczyć uczniowie;
4. Szkolne konkursy wiedzy, plastyczne;
5. Apel  szkolny;
6. Udział w kampanii Kuratorium Oświaty w Katowicach link: http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/100rocznica/program-kampanii/
Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału!

 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Gliwicach informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w dniu 02.09.2019 r. w następujących godzinach:
Klasy od I  - IV o godz. 8
:00
Klasy od V – VIII o godz. 9:30

 
Podręczniki do religii 2019/2020

Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2019/2020

Wykaz podręczików szkolnych na rok szkolny 2019/2020 znajduje się w zakładce DOKUMENTY SZKOLNE

 
Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Gliwicach informuje, że uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w dniu: 19.06.2019 r. w następujących godzinach:

Klasy od V – VIII o godz. 800
Klasy od I - IV o godz. 930

 
Zebranie dla rodziców dzieci przyszłorocznych klas I

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 20 im. Powstańców Śląskich w Gliwicach w ZSP10 serdecznie zaprasza rodziców dzieci przyszłorocznych klas I –szych na zebranie które odbędzie się w dniu 03 czerwca 2019 r.
o godzinie 1630 w sali nr 18.

Serdecznie zapraszamy

 
Informacje dla rodziców

Szanowni Państwo,
Infomuję, że w poniedziałek 15 kwietnia 2019 r, wtorek 16 kwietnia 2019 r. oraz w środę 17 kwietnia 2019 r. w naszej szkole odbędą się egzaminy uczniów klas 8. Jeśli sytuacja się nie zmieni i nie zakończy się strajk w szkole nie jesteśmy w stanie zapewnić dzieciom opieki, gdyż wszyscy niestrajkujący nauczyciele i dyrektor będą pracowali w komisjach nadzorujących egzaminy.

Z poważaniem
Danuta Jamińska

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 2 z 12
www.kotoński.pl - Lepsza strona internetu, projektowanie stron internetowych, reklama, webdesign
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 20
im. Powstańców Śląskich
44-100 GLIWICE, ul. Jana Śliwki 8
tel./ fax (32) 270 57 07, e-mail: sp20-gliwice@oswiata.org.pl