A A A
szkoła podstawowa
+ Kółko matematyczne

Na terenie naszej szkoły odbywają się zajęcia kółka matematycznego dla uczniów klas V i VI zainteresowanych matematyką. Uczniowie mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy, nabycia nowych umiejętności z dziedziny algebry i geometrii. Rozwiązują zadania nietypowe i przygotowują się do konkursów matematycznych takich jak: Alfik Matematyczny, Kangur Matematyczny, Mistrz Tangramu, Mistrz Sudoku, Mała Olimpiada Matematyczna. Uczniowie dzielą się swoją wiedzą, proponują swój sposób rozwiązywania problemów matematycznych, uczą się logicznego myślenia i poszukiwania nowych rozwiązań zadań nietypowych. Efektem tego są wysokie lokaty uczniów w konkursach i ciekawe nagrody.

 
www.kotoński.pl - Lepsza strona internetu, projektowanie stron internetowych, reklama, webdesign
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 20
im. Powstańców Śląskich
44-100 GLIWICE, ul. Jana Śliwki 8
tel./ fax (32) 270 57 07, e-mail: sp20-gliwice@oswiata.org.pl