A A A
szkoła podstawowa
+ Szkolne koło PCK

Staramy się uwrażliwiać młodych ludzi na potrzeby innych. Znajduje to między innymi swoje odzwierciedlenie w działalności Szkolnego Klubu PCK pod opieką M.Czaplińskiej. Prowadzona jest na terenie szkoły profilaktyka zdrowego stylu życia poprzez: pogadanki, gazetki tematyczne, konkursy, akcje. W ramach akcji  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  pt: „Ratujemy - uczymy ratować” przeszkolone przez fundację nauczycielki M.Czaplińska i K.Gurgul uczą uczniów z klas I-III zachowań w  ramach opieki przedmedycznej i w razie zagrożenia.
Owocowe zdjęcia

 
www.kotoński.pl - Lepsza strona internetu, projektowanie stron internetowych, reklama, webdesign
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 20
im. Powstańców Śląskich
44-100 GLIWICE, ul. Jana Śliwki 8
tel./ fax (32) 270 57 07, e-mail: sp20-gliwice@oswiata.org.pl