A A A
gaudi decor
szkoła podstawowa
+ Rada rodziców

Rada Rodziców na rok szkolny 2017/2018

przewodnicząca: Wioletta Gambusz
z-ca przewodniczącej: Maria Kurcaba
sekretarz: Piotr Miszczyszyn
skarbnik: Jacek Rybaczuk
członek: Krystyna Latkowska
członek: Agnieszka Krzyszkowska
członek: Beata Chmielewska

Komisja rewizyjna

przewodniczący: Jarosław Kuls
z-ca przewodniczącego: Joanna Oleksiak
protokolant: Agnieszka Urbanik

Pozostałe

 

 
www.kotoński.pl - Lepsza strona internetu, projektowanie stron internetowych, reklama, webdesign
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 20
im. Powstańców Śląskich
44-100 GLIWICE, ul. Jana Śliwki 8
tel./ fax (32) 270 57 07, e-mail: sp20-gliwice@oswiata.org.pl