A A A
gaudi decor
szkoła podstawowa
+ Rada rodziców

Rada Rodziców na rok szkolny 2019/2020

przewodnicząca: Wioletta Gambusz
z-ca przewodniczącej: Maria Kurcaba
sekretarz: Rafał Adamczy
skarbnik: Jacek Rybaczuk
członek: Małgorzata Pająk
członek: Izabela Król
członek: Wojciech Samek

Komisja rewizyjna

przewodniczący: Beata Chmielewska
z-ca przewodniczącego: Elżbieta Mimochód
protokolant: Krystyna Latkowska

Pozostałe

 

 
www.kotoński.pl - Lepsza strona internetu, projektowanie stron internetowych, reklama, webdesign
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 20
im. Powstańców Śląskich
44-100 GLIWICE, ul. Jana Śliwki 8
tel./ fax (32) 270 57 07, e-mail: sp20-gliwice@oswiata.org.pl