A A A
szkoła podstawowa
+ Zajęcia z języka polskiego i historii

Zachęcam zainteresowanych uczniów do uczestnictwa w zajęciach wspierających z języka polskiego i historii. W roku szkolnym 2016/2017 zajęcia odbywają się:
dla uczniów klasy V b – w czwartki, 7 lekcja
dla uczniów klasy IV a – we wtorki, 7 lekcja
Kółko języka polskiego i historii dla uczniów klasy IV - VI odbywa się  w poniedziałki na 1 lekcji.

mgr Renata Węgrzyn

 
www.kotoński.pl - Lepsza strona internetu, projektowanie stron internetowych, reklama, webdesign
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 20
im. Powstańców Śląskich
44-100 GLIWICE, ul. Jana Śliwki 8
tel./ fax (32) 270 57 07, e-mail: sp20-gliwice@oswiata.org.pl