A A A
szkoła podstawowa
+ Gazetka szkolna „Czytadełko”
Pierwszy numer gazetki szkolnej ukazał się w 2001 r. Uczniowie zdecydowali o nazwie gazetki i jej winiecie tytułowej. Spotkania zespołu redakcyjnego to nie tylko dobra zabawa, ale także przyjemne spędzenie czasu
z równoczesnym wykorzystaniem zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji dziennikarstwa. Podczas przygotowania kolejnego numeru pisma dzieci mają możliwość pogłębiania swojej wiedzy, redagowania artykułów prasowych, opracowania grafiki numeru oraz planowania sprzedaży i reklamy gazetki. Młodzi redaktorzy nawiązali współpracę z zespołami „Piątki”, „Piątkolandii” oraz „Kuriera Szkolnego”. Mieli możliwość wymieniania się swoimi pomysłami i doświadczeniami.
Sekcja dziennikarska wraz z opiekunami p. Dorotą Opiełką i p. Katarzyną Stefańską-Dubniak miała możliwość przyglądać się i poznawać pracę profesjonalistów podczas zwiedzania Biura Prasowego Urzędu Miejskiego. W styczniu 2003 r. młodzi redaktorzy mieli okazję do zmierzenia swoich sił na szkolnym, gliwickim rynku prasowym uczestnicząc w zorganizowanym na terenie naszej szkoły Międzyszkolnym konkursie świątecznych gazetek szkolnych pt. „Święta Bożego Narodzienia na Śląsku”, gdzie zajęli I miejsce. Tradycją w dziennikarskim życiu szkoły stały się konkursy, które cieszą się dużą popularnością wśród najmłodszych uczniów. Dodatkową atrakcję stanowią nagrody za ich poprawne wykonanie.
Wszystkich chętnych z radością powitamy w naszym zespole redakcyjnym.
 
www.kotoński.pl - Lepsza strona internetu, projektowanie stron internetowych, reklama, webdesign
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 20
im. Powstańców Śląskich
44-100 GLIWICE, ul. Jana Śliwki 8
tel./ fax (32) 270 57 07, e-mail: sp20-gliwice@oswiata.org.pl