A A A
szkoła podstawowa
+ Omnibus Humanistyczny 2017 - wyniki

Omnibus Humanistyczny 2017

5 kwietnia 2017 r. w naszej szkole odbył się konkurs ogólnopolski Omnibus Humanistyczny 2017 (dla uczniów naszej szkoły).

Celem tego konkursu jest promocja uzdolnionej humanistycznie młodzieży, popularyzacja literatury, sztuki i kultury języka polskiego oraz rozwijanie zainteresowań i kompetencji osobistych uczniów.

Konkurs w postaci testu wielokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych od klasy II do VI i gimnazjalistów. Test konkursowy uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania i może zawierać pytania z zakresu języka polskiego (gramatyki, literatury, kultury języka polskiego), sztuki, geografii, wiedzy ogólnej (współczesnego życia społeczno-kulturalnego).

W konkursie wzięło udział 20 uczniów naszej szkoły.

Najlepsze wyniki uczniów klas

- czwartych:


IMIĘ I NAZWISKO

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW

MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE

MIEJSCE W KRAJU

WYNIK

NAUCZYCIEL

Emil Pająk

kl. 4 a

146


20


248


dobry

(79,3% poprawnych odpowiedzi)

Agnieszka Müller

Pedro Carton Wrębel

kl. 4 a

138


42


436


dobry

(75% poprawnych odpowiedzi)

Agnieszka Müller

- piątych:

IMIĘ I NAZWISKO

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW

MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE

MIEJSCE W KRAJU

WYNIK

NAUCZYCIEL

Julia Swidinskas

kl. 5 b

157


10


119


bardzo dobry

(81,7% poprawnych odpowiedzi)

Małgorzata Komidzierska

Paulina Rajczykowska

kl. 5 c

148


20


238


dobry

(77% poprawnych odpowiedzi)

Agnieszka Müller

- szóstych:

IMIĘ I NAZWISKO

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW

MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE

MIEJSCE W KRAJU

NAUCZYCIEL

Dawid Owczarczyk

Kl. 6 b


140


43


431

Renata Węgrzyn

 

Suma punktów możliwych do uzyskania w klasie:

IV - 184

V – 192

VI – 200

Liczba uczestników w województwie – 503 (klasy II, III, IV, V i VI oraz klasy gimnazjalne)

Liczba uczestników w kraju – 6 418 (klasy II, III, IV, V i VI oraz klasy gimnazjalne)

Kl. IV – 1 314 (w kraju)

Kl. V – 1 094 (w kraju)

Kl. VI – 1 133 (w kraju)

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

 

 
www.kotoński.pl - Lepsza strona internetu, projektowanie stron internetowych, reklama, webdesign
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 20
im. Powstańców Śląskich
44-100 GLIWICE, ul. Jana Śliwki 8
tel./ fax (32) 270 57 07, e-mail: sp20-gliwice@oswiata.org.pl