A A A
szkoła podstawowa
+ Rekrutacja do klas sportowych

Informacja dla rodziców w sprawie  rekrutacji do klasy sportowej – hokej na trawie - oraz terminu przeprowadzenia prób sprawnościowych

Na podstawie art. 154  ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10  w Gliwicach  informuje:
1. W roku szkolnym 2020/21 planowana jest kontynuacja szkolenia sportowego na poziomie klasy 7  w zakresie hokeja na trawie.
2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej odbędzie się w terminach wskazanych w zarządzeniu nr PM- 1817/20 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 24 stycznia 2020 – załącznik nr 3 do zarządzenia tj. od 18.05.2020 – 20.05.2020.
3. Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego – Zarządzenie Prezydenta Miasta

Danuta Jamińska

 
www.kotoński.pl - Lepsza strona internetu, projektowanie stron internetowych, reklama, webdesign
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 20
im. Powstańców Śląskich
44-100 GLIWICE, ul. Jana Śliwki 8
tel./ fax (32) 270 57 07, e-mail: sp20-gliwice@oswiata.org.pl