A A A
szkoła podstawowa
+ Języki obce w naszej szkole

Informacja dla rodziców w sprawie nauczania w szkole obowiązkowych języków obcych nowożytnych oraz sporcie, w którym odbywa się szkolenie sportowe

Na podstawie art. 154  ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10  w Gliwicach  informuje:
1.     W roku szkolnym 2020/2021 obowiązkowym językiem obcym nowożytnym będzie:

  • od klasy pierwszej do trzeciej  język angielski w ilości 2 godzin w tygodniu;
  • od klasy czwartej do ósmej będzie kontynuowana nauka języka angielskiego (pierwszy język obowiązkowy) w ilości 3 godzin tygodniowo;
  • planuje się, że od klasy siódmej do ósmej drugim językiem obowiązkowym będzie język niemiecki  w ilości 2 godzin tygodniowo  oraz planuje się 1 grupę języka hiszpańskiego w ilości 2 godz. –jeśli będą możliwości kadrowe.

2.    W roku szkolnym 2020/21 w klasach sportowych: 6 a  szkolenie sportowe będzie się odbywało się w zakresie hokeja na trawie.
3.    Planowane jest kontynuacja szkolenia sportowego na poziomie klasy 7 w zakresie hokeja na trawie.

Dyrektor Zespołu
Danuta Jamińska

 
www.kotoński.pl - Lepsza strona internetu, projektowanie stron internetowych, reklama, webdesign
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 20
im. Powstańców Śląskich
44-100 GLIWICE, ul. Jana Śliwki 8
tel./ fax (32) 270 57 07, e-mail: sp20-gliwice@oswiata.org.pl