A A A
сузуки украина
szkoła podstawowa
+ Koła zainteresowań
Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący:

Zastępca:

Kronikarz:

Poczet sztandarowy

  • Dominika Bednarska klasa VIII b
  • Oliwia Borkowska klasa VI b
  • Oskar Pałasiński klasa VIII a

Opiekun: mgr Renata Węgrzyn

Opiekunowie samorządu

  • mgr Marta Kuchna
  • mgr Aneta Rybowicz
 
Zajęcia z języka polskiego i historii

Zachęcam zainteresowanych uczniów do uczestnictwa w zajęciach wspierających z języka polskiego i historii. W roku szkolnym 2016/2017 zajęcia odbywają się:
dla uczniów klasy V b – w czwartki, 7 lekcja
dla uczniów klasy IV a – we wtorki, 7 lekcja
Kółko języka polskiego i historii dla uczniów klasy IV - VI odbywa się  w poniedziałki na 1 lekcji.

mgr Renata Węgrzyn

 
Zajęcia dla dyslektyków

Zapraszam wszystkich zainteresowanych uczniów klas IV – VI  na zajęcia dla dyslektyków, które odbywają się w roku szkolnym 2016/2017 w sali 40, w poniedziałki na 7 lekcji.
Rodziców zainteresowanych formami samodzielnej pracy dziecka w domu zapraszam na rozmowę podczas konsultacji indywidualnych nauczycieli. Swój dyżur pełnię zgodnie z harmonogramem w sali 40.

mgr  Renata Węgrzyn

 
Szkolne koło PCK

Staramy się uwrażliwiać młodych ludzi na potrzeby innych. Znajduje to między innymi swoje odzwierciedlenie w działalności Szkolnego Klubu PCK pod opieką M.Czaplińskiej. Prowadzona jest na terenie szkoły profilaktyka zdrowego stylu życia poprzez: pogadanki, gazetki tematyczne, konkursy, akcje. W ramach akcji  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  pt: „Ratujemy - uczymy ratować” przeszkolone przez fundację nauczycielki M.Czaplińska i K.Gurgul uczą uczniów z klas I-III zachowań w  ramach opieki przedmedycznej i w razie zagrożenia.
Owocowe zdjęcia

 
Szkolny Klub Ekologiczny

W celu propagowania zachowań proekologicznych w życiu codziennym, w naszej szkole od 2001r. z inicjatywy pani M. Czaplińskiej i pani Z. Marszałek-Chmury działa Szkolny Klub Ekologiczny. Na zajęcia klubu uczęszczają chętni uczniowie klas IV-VI, którzy chcą pogłębiać swą wiedzę i umiejętności ekologiczne, czują potrzebę rozwijania odpowiedzialności za stan środowiska. Zajęcia mają charakter warsztatowy, wiosną i jesienią przebiegają głównie w ogrodzie szkolnym lub w najbliższych ekosystemach (łąka, las, park). Plan pracy klubu opiera się na autorskim programie „Program zajęć pozalekcyjnych o charakterze przyrodniczym dla klas IV – VI – Klub Ekologiczny”. W ramach  zajęć organizowane są też wycieczki, w czasie których uczniowie poznają  środowisko najbliższej okolicy, szkoły, domu. Jedną z ciekawych wypraw było przejście „Szlakiem pomników przyrody w naszym mieście”, podczas której odwiedziliśmy drzewa pomnikowe na terenie Gliwic. Dzieci zaopatrzone w plan miasta i opracowaną wcześniej trasę wycieczki, wykonały zadania badawcze. Wyszukały drzewa pomnikowe, oznaczyły je i zmierzyły obwody pni. Następnie wykonały zdjęcia oraz naszkicowały odwiedzone drzewa pomnikowe. Innym razem odwiedziliśmy przedsiębiorstwo oczyszczania miasta Remondis S.A. Dużym zainteresowaniem cieszyło się wyjście do Muzeum Geologii Złóż  czy wycieczka do dużej lecznicy dla zwierząt w Gliwicach. Zajęcia w terenie odpowiednio ukierunkowują obserwacje uczniów, a to pomaga zrozumieć współzależności różnych elementów środowiska przyrodniczego.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 2
www.kotoński.pl - Lepsza strona internetu, projektowanie stron internetowych, reklama, webdesign
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 20
im. Powstańców Śląskich
44-100 GLIWICE, ul. Jana Śliwki 8
tel./ fax (32) 270 57 07, e-mail: sp20-gliwice@oswiata.org.pl