A A A
автосалон suzuki
szkoła podstawowa
+ Bezpieczna szkoła
BEZPIECZNY PIERWSZAK 2019/2020

7 października uczniowie z klasy 1a i 1 b wzięli udział w spotkaniu poświęconym zasadom zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Spotkanie zoorganizowane było przez Policję i Straż Miejską w sali kina Amok. Dzieci obejrzały przedstawienie pt."Bezpieczna droga do szkoły" , które utrwaliło wiadomości o prawidłowym zachowaniu w ruchu drogowym. Na szare jesienno - zimowe dni dzieci otrzymały od organizatorów w prezencie latareczki i kamizelki odblaskowe  W nowym roku szkolnym przypomniano o zasadach bezpieczeństwa. Obowiązujące na terenie szkoły zawarte są w Szkolnym Regulaminie BHP oraz szczegółowych regulaminach pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. Szczególnie uwrażliwiono na bezpieczeństwo spędzania przerw oraz poruszania się w ciągach komunikacyjnych oraz na placu zabaw.

 
"ODBLASKOWY PIERWSZAK"

15 września 2015 r. uczniowie z klas pierwszych naszej szkoły, w ramach akcji „Odblaskowy pierwszak”, uczestniczyły w spotkaniu teatralnym, zorganizowanym przez gliwicką Straż Miejską, Policję, oraz Centrum Ratownictwa Gliwice. Spotkanie odbywało się w Teatrze Muzycznym w Gliwicach. Uczestniczyło w nim łącznie 84 dzieci z klasy Ia, I b, Ic, Id. W trakcie przedstawienia, przygotowanego przez aktorów teatru „Nie-Wielki, czyli Pompon z Bąblem” uczniowie poznali zasady bezpiecznego poruszania się w drodze z domu do szkoły. Niektórzy mieli dużo szczęścia, bo aktorzy zaprosili ich na scenę. Tam dzieci odgrywały wspólnie z aktorami scenki o bezpiecznym zachowaniu się w ruchu drogowym. Po przedstawieniu każde dziecko otrzymało książeczkę edukacyjną oraz odblaskowy worek.
Dzieci bardzo ucieszyły się ze spotkania z Gościem, którym był Miś Strażnik. On także przypominał im o zachowaniu ostrożności w drodze do szkoły i domu.

 
BEZPIECZNY PIERWSZAK

W nowym 2014 roku szkolnym przypomniano o zasadach bezpieczeństwa. Obowiązujące na terenie szkoły zawarte są w Szkolnym Regulaminie BHP oraz szczegółowych regulaminach pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. Szczególnie uwrażliwiono na bezpieczeństwo spędzania przerw oraz poruszania się w ciągach komunikacyjnych. Tradycyjnie też odbyło się spotkanie uczniów z klas pierwszych z przedstawicielami Policji oraz Straży Miejskiej. 17 września  2014r. w auli KMP w Gliwicach dzieci dowiedziały się jak bezpiecznie zachowywać się w ruchu drogowym. Dzieci obejrzały pełne humoru przedstawienie pt."Odblaskowe pierwszaki" , które utrwaliło wiadomości o ruchu drogowym. Na szare jesienno - zimowe dni dzieci otrzymały w prezencie odblaskowe kamizelki oraz kolorowanki. Obejrzyj zdjęcia

 
6 kroków dla ucznia do zdobycia karty rowerowej

Uczeń, aby uzyskać kartę rowerową musi:

1. Uzyskać pozytywną opinię wychowawcy na podstawie obserwacji zachowań.
2. Uzyskać zgodę rodzica na wydanie karty rowerowej.
3. Zaliczyć test sprawdzający wiadomości teoretyczne z przepisów ruchu drogowego.
4. Znać zasady obsługi technicznej roweru.
5. Wykazać się umiejętnościami praktycznymi z zakresu jazdy na rowerze z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego.
6. Przejść szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Na tych stronach internetowych znajdziesz informacje o przepisach ruchu drogowego, które pomogą Ci przygotować się do zdobycia karty rowerowej:

http://spkurow.pl/nowa/karta/index.htm
http://berde.cba.pl/
http://www.sp64poznan.neostrada.pl/zbiorcze/spis.html
http://brd.edu.pl/
http://wychowaniekomunikacyjne.org/index.php?page=dzieci
http://brd24.andrej.edu.pl/

 
Jak zdobyć kartę rowerową?

Regulamin uzyskania karty rowerowej

Więcej…
 


www.kotoński.pl - Lepsza strona internetu, projektowanie stron internetowych, reklama, webdesign
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 20
im. Powstańców Śląskich
44-100 GLIWICE, ul. Jana Śliwki 8
tel./ fax (32) 270 57 07, e-mail: sp20-gliwice@oswiata.org.pl