A A A
szkoła podstawowa
+ Zapowiedzi wydarzeń szkolnych
ZAPRASZAMY NA KONKURS LITERACKO - PLASTYCZNY "DRZEWA ZIEMI ŚLĄSKIEJ - ŚLADAMI POWSTAŃ ŚLĄSKICH

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 10 w Gliwicach zaprasza uczniów klas 0 – IV

do wzięcia udziału w konkursie plastyczno – literackim pt. ,,Drzewa ziemi śląskiej – śladami powstań śląskich ”

Celem konkursu jest edukacja w zakresie zmian klimatycznych i ochrony drzew,

edukacja historyczna związana z obchodami 100 - lecia powstań ślaskich.

Podniesienie świadomości ekologicznej młodych autorów poprzez zachęcenie dzieci do tworzenia własnej twórczości plastycznej i literackiej.

Przedmiotem konkursu są prace uczniów przygotowane w 2 kategoriach:

Praca plastyczna dla uczniów klas 0 - II

Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.). Format prac A3.

Praca plastyczno - literacka dla uczniów klas III - IV:

Uczniowie przygotowują pracę plastyczną format A – 3 dowolną techniką.

Do pracy plastycznej dołączają wiersz, który powinien składać się co najmniej z 2 strof zawierających 4 wersy.

Tekst należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów.

Każda szkoła biorąca udział w konkursie przesyła tylko 5 najlepszych prac w każdej z kategorii.

Prace powinny być opisane czytelnie: adres placówki/szkoły, imię i nazwisko oraz wiek autora pracy,

imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna artystycznego.

Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac.

Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą

na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu,

dla potrzeb promocyjnych

(zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).

Prace prosimy nadsyłać do dnia 20.10. 2019 r. na adres:

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 10

im. Powstańców Śląskich

ul. Jana Śliwki 8

44-102 Gliwice

tel./fax. 32 270 57 07

Laureaci konkursu na obu poziomach zostaną nagrodzeni i wyróżnieni dyplomami

o czym poinformujemy odrębnym pismem. Nagrody zostaną dostarczone.

Życzymy sukcesów artystycznych i radości tworzenia.

Organizatorzy: Małgorzata Czaplińska, Kornelia Zając

 

 
Zaproszenie na konkurs plastyczny pt. "Wielkanocny zajączek"

 

Miejsko - Powiatowy Konkurs Plastyczny

dla uczniów klas 0-III   

organizowany

przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 w Gliwicach

pt. „Wielkanocny zajączek"

w ramach XVII edycji Szkolnych Dni Kultury Regionalnej


REGULAMIN

1. Cele konkursu

- kształtowanie przywiązania i szacunku do tradycji i kultury regionu,

- inspirowanie dzieci do podejmowania działań kreatywnych,

- integracja środowisk nauczycieli i uczniów wokół idei regionalizmu,

- rozwijanie i promowanie talentów plastycznych.

2. Wiek uczestników: uczniowie szkół podstawowych klas 0-III (nie przyjmujemy prac zbiorowych).

3. Proponowane techniki realizacji: techniki mieszane, własne


4. Format:
forma płaska, maksymalny format A3

5. Każda praca powinna być opatrzona metryczką, zawierającą: imię i nazwisko autora pracy oraz nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca (metryczkę prosimy zamieścić z tyłu pracy, prosimy wypisać drukowanymi literami).

6. Każda placówka/szkoła może nadesłać dowolną ilość prac plastycznych z każdego poziomu.

7. Laureaci konkursu na poziomie klasy 0, I, II i III zostaną nagrodzeni i wyróżnieni dyplomami.

8. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora i wchodzą w skład kolekcji Galerii ZSP 10 Gliwice. Nie przewidujemy zwrotów prac, również tych, które nie zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac.

9. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).

10. Prace prosimy nadsyłać na adres:

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 w Gliwicach
Szkoła Podstawowa nr 20
im. Powstańców Śląskich
ul. Jana Śliwki 8
44-102 Gliwice

tel./fax. 32 270 57 07

11. Termin nadsyłania prac upływa 5.04.2019 r.

12. O terminie wręczenia nagród szkoły będą powiadomione odrębnym pismem.

Życzymy sukcesów artystycznych i radości tworzenia.

Organizatorzy:

Krystyna Gurgul, Aneta Kwaśniak, Bernadeta Owsiana-Kogut, Wioletta Paczuska, Kornelia Zając.

 

OŚWIADCZENIE

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo ...................................................................................................... (imię i nazwisko, klasa) w konkursie „Wielkanocny zajączek", na zasadach określonych w Regulaminie ww. konkursu, w szczególności do udostępniania jego danych osobowych i publikacji wizerunku w zakresie niezbędnym do realizacji celu ww. konkursu.

2. Upoważniam Szkołę ........................................................................................................................... (nazwa szkoły) do przekazania pracy konkursowej Organizatorowi konkursu.

3. Znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu.

4. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych .................................................................................................................... (imię i nazwisko ucznia) wyłącznie do potrzeb konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2015 r. poz. 2135).

5. Oświadczam, że osoby utrwalone w materiale zgłoszonym w pracy konkursowej, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie.

………………………………………………………… …………………………

Imię i nazwisko - podpis rodzica /opiekuna prawnego/ data

 

 

 

 

 
KARTKA NADZIEI

 
DZIEŃ DYNI

30 października 2018 r. Przedszkolaki z grupy 0a i 0b będą poznawały wartości odżywcze dyni. Pszczółki i Motylki ubierają się w tym dniu w kolorze pomarańczowym. Przyniesione przez dzieci dynie będziemy zdobić i tworzyć dyniowe stworki. W kuchni degustować będziemy zupę z dyni. Zapraszamy do miłej zabawy. Przedszkolaki - nie zapomnijcie o pomarańczowym ubraniu i pomysłach na wykonanie swojego dyniowego stworka :)

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

Strona 3 z 3
www.kotoński.pl - Lepsza strona internetu, projektowanie stron internetowych, reklama, webdesign
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 20
im. Powstańców Śląskich
44-100 GLIWICE, ul. Jana Śliwki 8
tel./ fax (32) 270 57 07, e-mail: sp20-gliwice@oswiata.org.pl