A A A
szkoła podstawowa
+ Dla rodziców
Organizacja pracy naszej szkoły

Dzwonki w naszej szkole

1 lekcja 800 845
2 lekcja 855 940
3 lekcja 950 1035
4 lekcja 1045 1130
5 lekcja 1140 1225
6 lekcja 1240 1325
7 lekcja 1340 1425
8 lekcja 1435 1520
9 lekcja 1530 1615

Świetlica szkolna

Otwarta  codziennie w godz. 630 - 950 , 1030- 1700


Pielęgniarka szkolna

Pani Ewa Pilipiuk

Przyjmuje w poniedziałki i czwartki w godzinach 730 - 1430

Pedagog szkolny

mgr Anna Korzenna - Chuchała

Przyjmuje w sali 35 w następujących dniach:

Poniedziałek 800 1200 1430 – 1630
Wtorek 800 1230
Środa 800 1100 1330 –1430
Czwartek 900 1230
Piątek 800 1130

Pedagog szkolny

mgr Wioletta Paczuska

Poniedziałek 1215 - 1615
Środa           800 - 1115
Czwartek     1030 - 1245

Logopeda
mgr Magdalena Wójtowicz przyjmuje w poniedziałek 1000 - 1600
 
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W KONTAKTACH Z RODZICAMI
1. Miejscem rozmów nauczyciela z rodzicami o sprawach dziecka jest szkoła.
2. Spotkania z rodzicami odbywają się w salach lekcyjnych lub pokoju nauczycielskim. Nie udziela się informacji o uczniach na korytarzu szkolnym lub w trakcie dyżuru.
3. Spotkania mają określony charakter:
- zebrań z rodzicami
- konsultacji indywidualnych
- spotkań tematycznych i okolicznościowych
4. Spotkania odbywają się w ściśle okreslonych terminach. O terminach spotkań rodzice zostają powiadomieni na początku roku szkolnego (kalendarium roku szkolnego). Późniejsze zmiany mogą być dokonywane w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach. O spotkaniu wychowawca przypomina tydzień wcześniej - zawsze w formie pisemnej.
5. Obecność rodziców na zebraniach jest obowiązkowa.
6. W sytuacjach wyjątkowych możliwy jest dodatkowy kontakt nauczyciela z rodzicami, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
7. Kontakt telefoniczny nauczyciel - rodzic, rodzic - nauczyciel jest możliwy w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach.
8. W przypadku uchylania się od kontaktów rodzica z wychowawcą w przeciągu 2 miesięcy od spotkania wzywa się rodzica przez sekretariat szkoły.
9. Wszelkie uwagi dotyczące organizacji i funkcjonowania szkoły rodzice zgłaszają kolejno do: wychowawcy klasy, dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, organu nadzorujacego szkołę.
10. Rodzice współnie z nauczycielami w trosce o poziom kontaktów i współpracy przestrzegają zasad przyjętej procedury.
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

Strona 2 z 2
www.kotoński.pl - Lepsza strona internetu, projektowanie stron internetowych, reklama, webdesign
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 20
im. Powstańców Śląskich
44-100 GLIWICE, ul. Jana Śliwki 8
tel./ fax (32) 270 57 07, e-mail: sp20-gliwice@oswiata.org.pl