A A A
szkoła podstawowa
+ Świetlica
Konkurs plastyczny

W miesiącu październiku braliśmy udział w VIII Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Wszystkie zwierzęta duże i małe” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 7 w Gliwicach. Wyniki tego konkursu zostały ogłoszone na początku listopada. Bardzo się cieszymy, że dwie nasze koleżanki Wiktoria Grabowska z kl. III a i Klaudia Czop z kl. III b (oto zdjęcia uczennic) zdobyły w tym konkursie wyróżnienia. Gratulujemy!

 
I miejsce w II Międzyświetlicowych Zawodach Sportowych w Pyskowicach

We wtorek 8.10.2013 roku na kompleksie boisk "Orlik" odbyły się drugie już zawody sportowe organizowane przez Szkołę Podstawową nr 5 w Pyskowicach. Zawody promują ruch, aktywny tryb życia oraz działalność świetlic szkolnych. Do udziału zaproszono szkoły z Pyskowic, Gliwic i Kamieńca. Uczniowie rywalizowali podczas wyścigu rzędów, pokonywali tor przeszkód, rzucali do kosza, strzelali do bramki i rozwiązywali łamigłówki ortograficzne.
Najlepsi okazali się nasi wychowankowie - ze świetlicy SP 20. Oto skład drużyny: A.Mieczkowska, K.Mieczkowski, K.Turek (z kl. III b) i M.Wardzińska (III a). Zaraz po nich uplasowała się drużyna SP nr 5 z Pyskowic, trzecie miejsce zajęli sportowcy z SP 38 z Łabęd. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez Urząd Miasta Pyskowice oraz zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z zawodów

 
Pasowanie na Świetliczaka

27 września 2013 roku podczas uroczystości „Pasowania na ucznia” uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 20 zostali uroczyście przyjęci do grona dzieci uczęszczających na świetlicę szkolną. Zanim to się stało przeszli szereg prób. Musieli wykazać się sprawnością ruchową i przeszli także próbę smaku. Wszyscy uczniowie uroczyście przyrzekli być wzorowym Świetliczakiem wypowiadając ślubowanie. Następnie z rąk pani Dyrektor mgr D. Jamińskiej otrzymali pamiątkowe dyplomy i medal Świetliczaka. Oto kilka zdjęć z tego wydarzenia

 
Świetlica w Pyskowicach

4 czerwca odwiedziliśmy Szkołę Podstawową nr 5 w Zespole Szkół w Pyskowicach. Uzdolnione plastycznie uczennice z klasy II b wraz wychowawcami świetlicy przeprowadziły dla koleżanek zajęcia warsztatowe pt. Róża z krepiny. Zajęcia przebiegały w przyjaznej, życzliwej atmosferze. Wynikiem wspólnej pracy były piękne róże wszystkich uczestniczek warsztatów. Zajęcia odbyły się w ramach autorskiego programu świetlicy szkolnej „Zajęcia plastyczne lekarstwem na nudę”. Oto kilka zdjęć z naszej wizyty.

 
Organizcja świetlicy szkolnej

Świetlica szkolna jest dziś jedną z najbardziej popularnych form opieki nad dzieckiem, gdyż oprócz funkcji opiekuńczej odgrywa doniosłą rolę w procesie dydaktyczno - wychowawczym szkoły.
Aby sprostać wymaganiom dzieci i rodziców, świetlica musi spełniać szereg zadań, które formułuje Statut Szkoły. Są to różne zadania szkoły a w szczególności:
1. Zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami                psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
2. Umożliwia uczniom realizację obowiązku szkolnego oraz kontroluje jego spełnianie.
3. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
4. Przygotowuje absolwentów do kontynuowania nauki w gimnazjum.
5. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty         dostosowanych do  warunków szkoły i wieku uczniów.
6. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
7. Umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej.
8. Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie.
9. Organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły.
10. Zapewnia uczniom i ich rodzicom pomoc psychologiczno – pedagogiczną
Świetlica wspiera szkołę w realizacji zadań statutowych.

Ze świetlicy w Szkole Podstawowej nr 20 korzysta wielu uczniów z klas I, II, III. Dzieci są podzielone na trzy grupy wychowawcze liczące do 25 uczniów. Po obiadach dzieci rozchodzą się do sal przydzielonych do grup. Tam odbywają się zajęcia zaplanowane i zgodne z planem pracy świetlicy. Są to różnego rodzaju zajęcia:
1) zajęcia żywego słowa; dyskusje, swobodne rozmowy, omawianie tematyki zajęć,
2)słuchanie audycji radiowych i telewizyjnych, wykorzystywanie nagrań; filmów dydaktycznych,
3)zajęcia sprawnych rąk i plastyczne; z rękodzieła, orgiami, decoupage,
4)zajęcia umuzykalniające;
5)ćwiczenia i zabawy ruchowe, spacery, wycieczki;
6)gry i zabawy stolikowe, towarzyskie i komputerowe;
7)zajęcia dydaktyczne z uczniem słabym, pomoc w odrabianiu prac domowych.

Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia ruchowe oraz plastyczne. Prace dzieci eksponowane są na wystawkach prac.
Pracę wychowawcy świetlicy wspierają nauczyciele wchodzący na zajęcia, wtedy gdy grupa dzieci jest najliczniejsza. Korzystamy też z sal do zajęć sportowych: małej sali gimnastycznej, sali zabaw dla dzieci oraz z biblioteki, sali komputerowej. Jak jest ciepło wychodzimy na boisko i plac zabaw.
Nauczyciele współpracują z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym.
Aby świetlica mogła realizować swoje zajęcia dysponuje różnorodną bazą materialną: TV, odtwarzacz DVD , radiomagnetofon, odtwarzacz CD, księgozbiór z literaturą dziecięcą, zabawki, sprzęt sportowy szeroki wybór gier edukacyjnych i zręcznościowych oraz  szereg pomocy rozwijających umiejętności plastyczne i twórczość dzieci i ich sprawność manualną. Należą tu m.in. różnorodne rodzaje farb, kredki, bibuła, plastelina, masa gipsowa, gips ceramiczny, różnorodne kleje, koraliki, itp.
Zasady funkcjonowania świetlicy normuje regulamin. Każdy uczeń korzystający ze świetlicy szkolnej ma obowiązek dostosować się do niego.
W pierwszej kolejności do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci z klas I – III. Pozostali uczniowie (klasy IV – VI) oraz dzieci oddziałów przedszkolnych realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego mogą być przyjmowane do świetlicy w miarę wolnych miejsc.
Świetlica jest miejscem zapewniającym pomoc, odpoczynek, posiłek, ruch, naukę, rozwijanie zainteresowań oraz rozrywkę. Wychowawcy prowadzą zajęcia zgodnie z planem pracy opracowanym na bieżący rok szkolny. Realizacja planu dokumentowana jest w dzienniku zajęć świetlicowych, w których również odnotowywana jest frekwencja uczestników świetlicy. Dane dzieci i ich rodziców (opiekunów) gromadzone są na kartach zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.
Godziny pracy świetlicy to: 700-800 oraz 1030 -1630

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Następna > Ostatnie >>

Strona 8 z 8
www.kotoński.pl - Lepsza strona internetu, projektowanie stron internetowych, reklama, webdesign
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 20
im. Powstańców Śląskich
44-100 GLIWICE, ul. Jana Śliwki 8
tel./ fax (32) 270 57 07, e-mail: sp20-gliwice@oswiata.org.pl