A A A
szkoła podstawowa
+ Edukacja regionalna
Projekt XVI edycji Dni Kultury Regionalnej

Opracowały: Krystyna Gurgul, Bernadeta Owsiana – Kogut, Aneta Kwaśniak, Wioletta Paczuska, Kornelia Zając

PROJEKT

XVI EDYCJI DNI KULTURY REGIONALNEJ

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 10

w Gliwicach

Organizatorzy przedsięwzięcia: Krystyna Gurgul, Bernadeta Owsiana – Kogut, Aneta Kwaśniak, Wioletta Paczuska, Kornelia Zając

Cel przedsięwzięcia: Kształcenie w uczniach poczucia tożsamości ze swoim miastem i regionem. Umożliwienie poznania i utrwalenia znajomości legend o rodzinnym mieście w powiązaniu z odpowiednimi faktami historycznymi i miejscami.

Uczestnicy: Uczniowie klas O - III, nauczyciele, rodzice

Miejsce imprezy: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 10 –Szkoła Podstawowa nr 20 w Gliwicach

Metody i formy organizacyjne: bezpośrednie uczestnictwo poprzez: wycieczki, konkursy (powiatowy, szkolny, wiedzy i plastyczny), prezentacje, inscenizacje, działalność plastyczną, muzyczną, przeżywanie.

Program imprezy:

I etap — konkurs powiatowy „Świat gliwickich legend w oczach dziecka"

Celem konkursu jest: kształcenie w uczniach poczucia tożsamości ze swoim miastem, rozwijanie wyobraźni plastycznej dziecka oraz więzi na szczeblu „Moja mała ojczyzna". Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 0 - III szkół podstawowych.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest indywidualne wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką na papierze formatu A3. Prace plastyczne należy wykonać do jednej z następujących legend pochodzących ze zbioru „Świat gliwickich legend" Edmunda Całki:

- „Dobre duszki wód"

- „Chrupiące półksiężyce”

- „Tajemnica złotego kielicha"


Zaproszenie na konkurs - załącznik nr 1

II etap — klasy O — III wycieczki regionalne (lekcje muzealne) do Zamku Piastowskiego lub Willi Caro


Wycieczki zostaną zorganizowane w marcu i kwietniu — dniach poprzedzających Szkolne
Dni Kultury Regionalnej. Wezmą w nich udział uczniowie klas O — III.

W ramach wycieczek -lekcji muzealnych - uczniowie poznają wygląd średniowiecznych
Gliwic oraz codzienne życie mieszkańców. W trakcie zajęć wykorzystane będą oryginalne zabytki i ich kopie, a w grupach młodszych dzieci pojawią się elementy zabawy. Stworzy to możliwość integracji treści programowych, form i metod pracy, a w konsekwencji oddziaływanie na różne sfery osobowości ucznia. Wiedza, którą dzieci zdobędą podczas wycieczek na temat kultury średniowiecznej regionu gliwickiego, w powiązaniu ze światem gliwickich legend, zostanie sprawdzona w szkolnym konkursie wiedzy dla klas III zorganizowanym podczas XVI edycji Dni Kultury Regionalnej.

Organizatorzy zapewniają:
uzgodnienie terminów i tematów lekcji muzealnych

III etap klasy 0 – III


-
Zapoznanie w klasach z wybranymi legendami ze zbioru „Świat gliwickich legend" E. Całki
-
Wykonanie pracy plastycznej (konkurs międzyklasowy) do przeczytanej legendy „Świat gliwickich legend” Edmunda Całki - Galeria na drzwiach

-
Nauka słów i melodii piosenki pt. „Spacer z gliwicką legendą" - zał. nr 2

-
Szkolny konkurs wiedzy dla klas III w oparciu o lekcję muzealną „Dzieje ziemi gliwickiej" i przeczytane legendy ze zbioru „Świat gliwickich legend” Edmunda Całki – zał. Nr 3


Spotkanie na sali gimnastycznej — festiwal regionalny (25.04.2018 r.)


1.
Inscenizacja legendy „Dobre duszki wód” ze zbioru „Świat gliwickich legend” Edmunda Całki
2.
Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego pt. Świat gliwickich legend w oczach dziecka”— wręczenie nagród i dyplomów

3.
Wspólne śpiewanie piosenki pt. Spacer z gliwicką legendą

4.
Rozstrzygnięcie konkursów szkolnych

-
Szkolny konkurs wiedzy dla klas IIIpt. „Gliwickie legendy”

-
Międzyklasowy konkurs plastyczny „Świat gliwickich legend” – galeria na drzwiach

 

 
Zaproszenie na Powiatowy Konkurs Plastyczny

Powiatowy Konkurs Plastyczny

„Świat gliwickich legend w oczach dziecka”

dla uczniów klas 0-III

w ramach XVI edycji Dni Kultury Regionalnej

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 10 w Gliwicach

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Powstańców Śląskich w Gliwicach zaprasza na konkurs plastyczny dla uczniów klas 0-III:

Temat: „Świat gliwickich legend w oczach dziecka”

REGULAMIN

CELE KONKURSU

- poznanie i promowanie gliwickich legend,

- budzenie szacunku dla dziedzictwa kulturowego regionu,

- rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz więzi na szczeblu ,, Moja mała Ojczyzna”


1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej do wybranej legendy pochodzącej ze zbioru Edmunda Całki pt. ,,Świat gliwickich legend”:


,, Dobre duszki wód”
,, Chrupiące półksiężyce”
,, Tajemnica złotego kielicha”

2. Format pracy: A-3

3. Technika: dowolna (rysunek, malarstwo, techniki mieszane, własne)

4. Każda praca powinna być opatrzona metryczką, zawierającą: imię i nazwisko autora pracy oraz nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana, nazwę szkoły i klasę (metryczkę prosimy zamieścić z tyłu pracy).

5. Każda placówka/szkoła może nadesłać max 5 prac plastycznych z każdego poziomu.

6. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora i wchodzą w skład kolekcji Galerii ZSP 10 Gliwice. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac.

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).

8. Prace prosimy nadsyłać na adres:

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 w Gliwicach
Szkoła Podstawowa nr 20

im. Powstańców Śląskich

ul. Jana Śliwki 8

44-102 Gliwice

tel./fax. 32 270 57 07

11. Termin nadsyłania prac upływa 16.04.2018 r.

12. O terminie wręczenia nagród, powiadomimy odrębnym pismem. Laureaci konkursu na poziomie klasy 0, I, II i III zostaną nagrodzeni i wyróżnieni dyplomami.

 

Życzymy sukcesów artystycznych i radości tworzenia.

Organizatorzy:

K. Gurgul, A. Kwaśniak, B. Owsiana-Kogut, W. Paczuska, K. Zając

 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 10
www.kotoński.pl - Lepsza strona internetu, projektowanie stron internetowych, reklama, webdesign
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 20
im. Powstańców Śląskich
44-100 GLIWICE, ul. Jana Śliwki 8
tel./ fax (32) 270 57 07, e-mail: sp20-gliwice@oswiata.org.pl