A A A
szkoła podstawowa
+ Edukacja regionalna
Konkurs plastyczny dla Niepodległej Polski

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 w Gliwicach
Szkoła Podstawowa nr 20 im. Powstańców Śląskich w Gliwicach

Zapraszamy uczniów klas 0-III na trzecią edycję 
Powiatowo-Miejskiego Konkursu Plastycznego 
pt. „Czar polskich miast i wsi”
w ramach Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości

REGULAMIN

 

1. Cele konkursu

- kształtowanie patriotyzmu i tożsamości kulturowej dzieci,

- uczczenie Obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości,

- inspirowanie dzieci do podejmowania działań kreatywnych,

- integracja środowisk nauczycieli i uczniów wokół idei patriotyzmu,

- pobudzanie wyobraźni uczniów,

- rozwijanie i promowanie talentów plastycznych.

2. Wiek uczestników: uczniowie szkół podstawowych klas 0-III (nie przyjmujemy prac zbiorowych).

3. Proponowane techniki realizacji: rysunek, malarstwo, techniki mieszane, własne.

4. Format: A3

5. Każda praca powinna być opatrzona metryczką drukowanymi literami, zawierającą: imię i nazwisko autora pracy oraz nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca (metryczkę prosimy zamieścić z tyłu pracy).

6. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora i wchodzą w skład kolekcji Galerii ZSP 10 Gliwice. Nie przewidujemy zwrotów prac, również tych, które nie zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac.

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).

8. Prace prosimy nadsyłać na adres:

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 w Gliwicach
Szkoła Podstawowa nr 20 
im. Powstańców Śląskich
ul. Jana Śliwki 8
44-102 Gliwice
tel./fax. 32 270 57 07

9. Termin nadsyłania prac upływa 20.11.2018 r.

10. O terminie wręczenia nagród, powiadomimy odrębnym pismem. Laureaci konkursu na poziomie klasy 0, I, II i III zostaną nagrodzeni i wyróżnieni dyplomami.

Życzymy sukcesów artystycznych i radości tworzenia.

Organizatorzy:

Krystyna Gurgul, Aneta Kwaśniak, Wioletta Paczuska, Kornelia Zając.

 

OŚWIADCZENIE

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo ...................(imię i nazwisko, klasa) w konkursie „Czas polskich miast i wsi", na zasadach określonych w Regulaminie ww. konkursu, w szczególności do udostępniania jego danych osobowych i publikacji wizerunku w zakresie niezbędnym do realizacji celu ww. konkursu.
2. Upoważniam Szkołę ................. (nazwa szkoły) do przekazania pracy konkursowej Organizatorowi konkursu.
3. Znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu.
4. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych ............... (imię i nazwisko ucznia) wyłącznie do potrzeb konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2015 r. poz. 2135).
5. Oświadczam, że osoby utrwalone w materiale zgłoszonym w pracy konkursowej, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie.

………………………………………………………… …………………………

Imię i nazwisko - podpis rodzica /opiekuna prawnego/ data

 

 

 
Konkurs wiedzy dla Niepodległej Polski

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 w Gliwicach

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Powstańców Śląskich w Gliwicach

Zapraszamy uczniów klas III na czwartą edycję 
Miejskiego Konkursu Wiedzy
pt. „Jesteśmy Polakami”
w ramach Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości
termin: 28 listopada 2018 r.

CELE KONKURSU:

1. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,

2. Uczczenie Obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości,

3. Rozwijanie szacunku do historii i tradycji swojego kraju,

4. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości,

5. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.

ZAKRES TREŚCI KONKURSOWYCH:

· stolice Polski i ich najważniejsze zabytki,

· symbole narodowe,

· podstawowe legendy z dziejów Polski,

· najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski,

· sławni Polacy,

· podstawowe wiadomości krajobrazowo – przyrodnicze,

· sąsiedzi Polski

Szkoła może zgłosić 2- osobową drużynę. W czasie konkursu przewidziana jest praca grupowa oraz indywidualna.

Drużynę należy zgłosić do dnia 20 listopada 2018 r. drogą mailową podając

nr szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ORGANIZATORZY

Krystyna Gurgul, Aneta Kwaśniak, Wioletta Paczuska, Kornelia Zając

Serdecznie zapraszamy

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Udzielam ZSP 10 w Gliwicach nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa

wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka

...........................................................................................................

imię i nazwisko ucznia

....................................................................................................

Adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik

bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć w trakcie konkursu i wystawy prac laureatów, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez ZSP 10 działalnością.

................................................... ..........................................

Miejscowość i data oraz czytelny podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Imię i  nazwisko uczestników

 

1.

2.

Imię i nazwisko opiekuna

 

 

Nazwa, nr szkoły

 

 

Telefon adres e-mail szkoły

 

 

 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 11
www.kotoński.pl - Lepsza strona internetu, projektowanie stron internetowych, reklama, webdesign
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 20
im. Powstańców Śląskich
44-100 GLIWICE, ul. Jana Śliwki 8
tel./ fax (32) 270 57 07, e-mail: sp20-gliwice@oswiata.org.pl