A A A
szkoła podstawowa
+ Edukacja regionalna
Międzyszkolny Konkurs Wiedzy "Jesteśmy Polakami" dla uczniów klas III

ZAPROSZENIE


NA III EDYCJĘ


MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY


,,JESTEŚMY POLAKAMI” dla uczniów klas III


Pragniemy zaprosić uczniów klas III szkół podstawowych do udziału w konkursie wiedzy pt.

,,Jesteśmy Polakami”, który odbędzie się 15 listopada 2017 r. godz. 11.00


ORGANIZATOR KONKURSU:

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 10 w Gliwicach - Szkoła Podstawowa nr 20 im. Powstańców Śląskich w Gliwicach ul. Jana Śliwki 8

Nauczyciele odpowiedzialni za przebieg konkursu:

Krystyna Gurgul, Aneta Kwaśniak, Kornelia Zając

CELE KONKURSU:

1. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,

2. Rozwijanie szacunku do historii i tradycji swojego kraju,

3. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości,

4. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów

ZAKRES TREŚCI KONKURSOWYCH:

· stolice Polski i ich najważniejsze zabytki,

· symbole narodowe,

· podstawowe legendy z dziejów Polski,

· najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski,

· sławni Polacy,

· podstawowe wiadomości krajobrazowo – przyrodnicze,

· sąsiedzi Polski

Szkoła może zgłosić 2- osobową drużynę. W czasie konkursu przewidziana jest praca grupowa oraz indywidualna.

Drużynę należy zgłosić do dnia 28 października 2017 r. drogą mailową podając

nr szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Serdecznie zapraszamy

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Udzielam ZSP 10 w Gliwicach nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa

wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka

...........................................................................................................

imię i nazwisko ucznia

....................................................................................................

Adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik:

bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć w trakcie konkursu i wystawy prac laureatów, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez ZSP 10 działalnością.

................................................... ..........................................

Miejscowość i data oraz czytelny podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

 

Imię i nazwisko uczestników

 

1.

 

2.

 

Imię i nazwisko opiekuna

 

 

 

Nazwa, nr szkoły

 

 

 

 

Telefon adres e-mail szkoły

 

 

 

 

 
Muzeum Górnictwa Węglowego
WYCIECZKA REGIONALNA KLAS PIERWSZYCH

DO MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO
2 grudnia 2015 roku uczniowie klas pierwszych wzięli udział w programie barbórkowym w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Program rozpoczął się od spotkania z górnikiem, który opowiadał dzieciom o trudach pracy w kopalni, prezentował strój roboczy, galowy mundur górnika oraz narzędzia używane w pracy pod ziemią. O pięknej tradycji górniczej dzieci dowiedziały  się także poprzez spotkanie z Bolkiem i Lolkiem w  bajce  pt. „Pasowanie na górnika”.
Po rozstaniu z górnikiem uczniowie spotkali  Skarbnika, który opowiedział im legendę o dobrym duchu kopalni i oprowadził po podziemnych korytarzach. Duże wrażenie na dzieciach robiły konie pracujące dawniej w kopalniach. Nie dla wszystkich do zakceptowania była informacja, że te zwierzęta, gdy przechodziły na zasłużoną „emeryturę” do końca swojego życia pozostawały w kopalni.
Bardzo dużą atrakcją dla dzieci  były odwiedziny w trójwymiarowym lesie karbońskim, w którym słuchały opowieści o powstaniu węgla, oglądały skamieniałości sprzed milionów lat oraz obserwowały wybuch pożaru w lesie karbońskim.
W programie naszej wycieczki było także spotkanie z Karolinką, która pokazywała dzieciom wystrój dawnego śląskiego mieszkania, codzienne zajęcia kobiet i mężczyzn, a także dzieci. Na pewno nikt nie zapomni śląskiego Beboka , który leżał pod łóżkiem i pokazywał się niegrzecznym bajtlom.
W dalszej części wycieczki dzieci ponownie spotkały górnika , który opowiadał im legendy o śląskich patronkach św. Barbarze i św. Kindze.
Na zakończenie lekcji muzealnej jeden z górników prezentował uczniom urządzenia i maszyny stosowane w kopalni dawniej i dziś.
Ogromne wrażenie na dzieciach zrobił Starzyk, który opowiadał o hobby niemal wszystkich górników, a mianowicie o miłości do gołębi. Podczas tej opowieści można było posłuchać pięknej orkiestry górniczej.
Na zakończenie naszej wycieczki regionalnej uczniowie mogli kupić pamiątki w sklepiku muzealnym, po czym zadowoleni i pełni wrażeń udaliśmy się do Gliwic.

 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 3 z 11
www.kotoński.pl - Lepsza strona internetu, projektowanie stron internetowych, reklama, webdesign
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 20
im. Powstańców Śląskich
44-100 GLIWICE, ul. Jana Śliwki 8
tel./ fax (32) 270 57 07, e-mail: sp20-gliwice@oswiata.org.pl