A A A
szkoła podstawowa
+ Edukacja regionalna
Najpiękniejsze miejsca w mojej Ojczyźnie

Rozstrzygnięto miejsko - powiatowy konkurs plastyczny pt. "Najpiękniejsze miejsca w mojej Ojczyźnie" organizowany przez SP 20 w Gliwicach pod honorowym patronatem Dowódcy Garnizonu Gliwice.

Wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 12.11.2015 r. podczas szkolnej uroczystości poświęconej 97. rocziny odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W konkursie brały udział dzieci z 25 szkół, nie tylko z Gliwic i powiatu gliwickiego, ale z całego województwa śląskiego.

Piękne są miejsca w naszej Ojczyźnie - pięknie oczami dzieci malowane.

Wszystkim nagrodzonym dzieciom serdecznie gratulujemy.

Tym, którym się nie powiodło dziękujemy za udział i życzymy powodzenia w przyszłej edycji.

Nauczycielom dziękujemy za miłą współpracę.

Organizatorzy:

Krystyna Gurgul

Aneta Kwaśniak

Bernadeta Owsiana - Kogut

Wioletta Paczuska

Kornelia Zając

 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Powiatowo - Miejski Konkurs Plastyczny

„Najpiękniejsze miejsca w mojej Ojczyźnie”

dla uczniów klas I-III


organizowanym w SP 20 w Gliwicach

pod honorowym patronatem

Dowódcy Garnizonu Gliwice

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Powstańców Śląskich w Gliwicach ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III:

Temat: „Najpiękniejsze miejsca w mojej Ojczyźnie’’.

REGULAMIN

1. Cele konkursu

- kształtowanie patriotyzmu i tożsamości kulturowej dzieci,

- inspirowanie dzieci do podejmowania działań kreatywnych,

- integracja środowisk nauczycieli i uczniów wokół idei patriotyzmu,

- rozwijanie i promowanie talentów plastycznych.

2. Wiek uczestników: uczniowie szkół podstawowych klas I-III (nie przyjmujemy prac zbiorowych).

3. Proponowane techniki realizacji: rysunek, malarstwo, techniki mieszane, własne.

4. Format: A3

5. Każda praca powinna być opatrzona metryczką, zawierającą: imię i nazwisko autora pracy oraz nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca (metryczkę prosimy zamieścić z tyłu pracy).

6. Każda placówka/szkoła otrzyma od organizatorów dyplom – podziękowanie za udział
w konkursie i za promocję sztuki dziecięcej oraz realizację pięknej idei wychowania przez sztukę i dla sztuki.

 

7. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora i wchodzą w skład kolekcji Galerii SP 20 Gliwice. Nie przewidujemy zwrotów prac, również tych, które nie zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac.

8. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).

9. Prace prosimy nadsyłać na adres:

Szkoła Podstawowa nr 20

im. Powstańców Śląskich

ul. Jana Śliwki 8

44-102 Gliwice

tel./fax. 32 270 57 07

10. Termin nadsyłania prac upływa 05.11.2015 r.

11. O terminie wręczenia nagród, powiadomimy odrębnym pismem. Laureaci konkursu na poziomie klasy I, II i III zostaną nagrodzeni i wyróżnieni dyplomami

Życzymy sukcesów artystycznych i radości tworzenia.

Organizatorzy:

Krystyna Gurgul,

Aneta Kwaśniak,

Bernadeta Owsiana-Kogut,

Wioletta Paczuska,

Kornelia Zając.  
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 3 z 10
www.kotoński.pl - Lepsza strona internetu, projektowanie stron internetowych, reklama, webdesign
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 20
im. Powstańców Śląskich
44-100 GLIWICE, ul. Jana Śliwki 8
tel./ fax (32) 270 57 07, e-mail: sp20-gliwice@oswiata.org.pl