A A A
szkoła podstawowa
+ Edukacja regionalna
Projekt XII Edycji Dni Kultury

PROJEKT

XII EDYCJI DNI KULTURY REGIONALNEJ

w Szkole Podstawowej nr 20

we współpracy

z Młodzieżowym Domem Kultury

w Gliwicach


,,Na Śląsku zielonym i czarnym’’

 

 

 

Cel przedsięwzięcia: Kształcenie w uczniach poczucia tożsamości ze swoim miastem i regionem. Umożliwienie poznania i utrwalenia znajomości zwyczajów i obrzędów związanych z regionem poprzez szerokie uczestnictwo w zajęciach warsztatowych i wycieczkach.


Metody i formy organizacyjne: bezpośrednie uczestnictwo poprzez: wycieczki, zajęcia warsztatowe, konkursy, prezentacje, inscenizacje, działalność plastyczną i muzyczną oraz przeżywanie.


Organizatorzy Przedsięwzięcia:

  • SP 20 w Gliwicach: Danuta Jamińska, Krystyna Gurgul, Bernadeta Owsiana-Kogut, Aneta Kwaśniak, Wioletta Paczuska, Kornelia Zając, Paulina Mróz, Iwona Walkowiak
  • MDK w Gliwicach: Danuta Ejmocka, Piotr Pielka i Tadeusz Strassberger

 

 

 

 

Program imprezy

I etap: listopad-grudzień:

  • Wycieczki regionalne:

- Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

- Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach

- Muzeum Chleba w Radzionkowie

- Radiostacja Gliwicka

 

  • Spotkania z Kulturą Ludową:

- Izba Regionalna Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach

- Willa Caro

- Zamek Piastowski

II etap: listopad-grudzień-styczeń:

  • Wojewódzki Konkurs Plastyczny ,,Pocztówka z Górnego Śląska’’
  • Konkurs międzyklasowy ,,Polska Pieśń Ludowa’’
  • Konkurs Wiedzy Regionalnej dla uczniów klas III i IV-VI ,,Na Śląsku zielonym i czarnym’’
  • Międzyszkolny Konkurs Tańca Regionalnego dla uczniów klas ,,0’’

III etap: luty

  • Festiwal Dni Kultury Regionalnej:

- Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego’

- Rozstrzygnięcie Konkursu Muzycznego ,,Polska Pieśń Ludowa

- Rozstrzygnięcie Konkursu Tańca Regionalnego’’

- Rozstrzygnięcie Konkursu Wiedzy Regionalnej

 
Wojewódzki konkurs plastyczny


Wojewódzki konkurs plastyczny

„Pocztówka z Górnego Śląska”

dla uczniów klas I-III w ramach

XII edycji Dni Kultury Regionalnej,

organizowanych w SP 20 we współpracy

z MDK w Gliwicach

Szkoła Podstawowa nr 20 imienia Powstańców Śląskich

w Gliwicach we współpracy z Młodzieżowym

Domem Kultury w Gliwicach ogłaszają konkurs plastyczny

dla uczniów klas I-III:

 

Temat: „Pocztówka z Górnego Śląska’’.

REGULAMIN

1. Wiek uczestników: uczniowie szkół podstawowych klas I-III  (nie przyjmujemy prac zbiorowych).

2. Proponowane techniki realizacji: rysunek, malarstwo, techniki mieszane, własne.

3. Format: A3

4. Prace powinny być opisane czytelnie: adres placówki/szkoły, imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna artystycznego.

5. Każda placówka/szkoła otrzyma od organizatorów dyplom – podziękowanie za udział
w konkursie i za promocję sztuki dziecięcej oraz realizację pięknej idei wychowania przez sztukę i dla sztuki.

6. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora i wchodzą w skład kolekcji Galerii SP 20 i MDK w Gliwicach. Nie przewidujemy zwrotów prac, również tych, które nie zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac.

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).

8. Prace prosimy nadsyłać na adres:

Szkoła Podstawowa nr 20

im. Powstańców Śląskich

ul. Jana Śliwki 8

44-100 Gliwice

tel./fax. 32 270 57 07

9. Termin nadsyłania prac do 20.01. 2015r.

10. O terminie Festiwalu Regionalnego, podczas którego nastąpi wręczenie nagród, powiadomimy odrębnym pismem. Laureaci konkursu na poziomie klasy I, II i III zostaną nagrodzeni i wyróżnieni dyplomami.

Życzymy sukcesów artystycznych i radości tworzenia.

Organizatorzy:

K. Gurgul, B. Owsiana-Kogut, A. Kwaśniak, W. Paczuska, K. Zając

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 5 z 11
www.kotoński.pl - Lepsza strona internetu, projektowanie stron internetowych, reklama, webdesign
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 20
im. Powstańców Śląskich
44-100 GLIWICE, ul. Jana Śliwki 8
tel./ fax (32) 270 57 07, e-mail: sp20-gliwice@oswiata.org.pl