Rada Rodziców na rok szkolny 2019/2020

  • przewodnicząca: Wioletta Gambusz
  • z-ca przewodniczącej: Maria Kurcaba
  • sekretarz: Michał Gola
  • skarbnik: Wojciech Samek
  • członek: Aleksandra Kramarzyk
  • członek: Agnieszka Krzyszkowska
  • członek: Marlena Zielińska


Komisja rewizyjna

  • przewodniczący: Agnieszka Urbanik
  • z-ca przewodniczącego: Mirosław Sępski
  • protokolant: Kuls jarosław