Rada Rodziców na rok szkolny 2020/2021

 • przewodnicząca: Maria Kurcaba
 • z-ca przewodniczącej: Aleksandra Kramarzyk
 • sekretarz: Agnieszka Bytomska
 • skarbnik: Katarzyna Kozłowska
 • członek: Agnieszka Murawska
 • członek: Ariel Poloczek
 • członek: Daria Poloczek


Komisja rewizyjna

 • przewodniczący: Magdalena Wołoszyn
 • z-ca przewodniczącego: Mirosław Sępski
 • protokolant: Krystyna Latkowska
 • członek: Patrycja Łucka
 • członek: Katarzyna Natanek
 • członek: Łukasz Labryga