ZBIERAJ MAKULATURĘ - RATUJ KONIE!

Zbiórka makulatury i kartridży na rzecz ratowania koni i pomocy innym w ramach akcji " Zbieraj makulaturę - ratuj konie !" Zachęcamy uczniów klas 0 - VI do udziału w wielkiej zbiórce makulatury. Stare książki, zeszyty, gazety przynosimy związane sznurkiem. Akcja będzie trwać od października 2013 roku do maja 2014 roku.

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY - POMÓŻ BEZBRONNYM KONIOM OCALIĆ ŻYCIE !

XI EDYCJA - ŚWIĘTO DRZEWA

Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej KLUBU GAJA realizowanym w naszej szkole od 2003 roku. Jest to ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew oraz towarzyszący jej program edukacji ekologicznej. Opiera się on na lokalnej aktywności, w szczególności młodzieży. Celem programu Święto Drzewa jest zainspirowanie dzieci, młodzieży, nauczycieli do podejmowania lokalnych działań proekologicznych dotyczących głównie sadzenia i ochrony drzew. W tym roku chcemy szczególnie zwrócić uwagę na związki pomiędzy drzewami, a zmianami klimatu w szczególności suszą. Chcemy upowszechnić ideę ochrony drzew.

PROGRAM DZIAŁAŃ dla uczniów klas I - VI w dniach 10 - 13 października 2013 roku.

  • Odwiedzenie swego drzewa przez uczniów klas I - VI w ramach programu "Podajmy ręce drzewom", zaobserwowanie zmian, przygotowanie gazetki klasowej na temat swego podopiecznego, forma dowolna,
  • Konkurs plastyczny dla uczniów klas I - III pt."W jakie barwy jesień ubrała drzewa?",
  • Konkurs plastyczny dla klas IV - VI na znaczek pocztowy pt:" Drzewa dla pokoju" lub " Święto Drzewa - 10 października", prezentacja plakatów na korytarzu szkoły,
  • Lekcje tematyczne na zajęciach przyrody w klasach IV - VI na temat zanczenia drzew dla ekosystemów,
  • Wycieczka przedmiotowa dla chętnych uczniów do Parku Chopina w Gliwicach i Palmiarni - odwiedzenie drzewa pomnikowego w najbliższej okolicy, porównanie naturalnych składników lasu klimatu umiarkowanego z lasami równikowymi,
  • Wycieczka klas II i III do Nadleśnictwa Brynek na lekcję przyrodniczą w terenie,
  • Prezentacja wystawy "Ballady o drzewach" przeprowadzenie quizu "To już wiem - nasze drzewa" dla klas IV - VI

JESIEŃ 2013

Jesienią nasz ogród powitał nas pięknymi kolorami, w które " ubrały się " rośliny. Ogród okrzepł. Rozrosły się niektóre gatunki zabierając miejsce i światło innym. Niektóre prace porządkowe można było wykonać już, ale z innymi poczekamy do wiosny. Zabezpieczono rośliny przed mrozem, okopano i nasadzono cebulki kwiatów wiosennych. Dosadzono brakujące okazy. W okresie zimowym zaplanowano w ramach Koła Ekologicznego stworzenie projektu zmiany architektury ogrodu, odświeżenia jego wizerunku.

WIOSENNE ZMIANY

Pogoda spłatała nam niespodziankę. Długa wyczekiwana wiosna przyniosła nagle temeperatury letnie. Po czym znowu nastapiło ochłodzenie i liczne dni z opadami. Taka sytuacja nie sprzyjała przemyślanym i zaplanowanym działaniom w ogrodzie. Bardzo szybko zakwitły krokusy, żonkile, tulipany, niezapominajki i równie szybko przekwitły. Bardzo ładnie i w dużej ilości zakwitły irysy oraz krzewy kwitnące. Ogród "okrzepł", rośliny rozrosły się, ale często niektóre gatunki zajęly miejsce innym zabierając im miejsce i dostęp do światła. Przed nami konieczność wykonania radykalnych prac porządkowych, ukształtowanie i uporzadkowanie przestrzeni, w której rosną rośliny. Pierwsze prace zostały wykonane w czerwcu i lipcu. Pozostałe zostawiamy na wrzesień nowego roku szkolnego.

ZIMĄ NIE ZAPOMINAMY O ŚRODOWISKU NATURALNYM

Choć na dworze mróz i śnieg w naszej szkole nie zapominamy o cyklicznych akcjach i konkursach ekologicznych. Od września ruszyła zbiórka baterii; zbiórka nakrętek pt."Zakręcona akcja"; zbieramy zużyte kartridże w ramach akcji "Zbieraj kartridże - ratuj konie"; zbiórka blaszek obciążających korespondencję na rzecz gliwickiego hospicjum. W grudniu odbyła sie kolejna edycja warsztatów ekologicznych "Co w trawie piszczy?-mali odkrywcy". Pamiętamy też o mądrym dokarmianiu ptaków. Zwracamy uwagę na to żeby nie spalać śmieci w piecach. Przeprowdzono akcje uświadamiającą na temat utylizacji elektrośmieci. Uczulono dzieci i pracowników szkoły na oszczędzanie energii elektrycznej i cieplnej oraz racjonalne korzystanie z wody.PAMIĘTAJMY JESTEŚMY CZĘŚCIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO.

COŚ SIĘ KOŃCZY, COŚ SIĘ ZACZYNA

W związku z przeprowadzonym remontem boisk szkolnych zmieniła sie architektura krajobrazu. Niektóre miejsca wymagały reorganizacji jeśli chodzi o zieleń. Zmiana ukształtowania terenu otworzyła też możliwość stworzenia nowych miejsc zielonych. Remont wymusił siłą rzeczy usunięcie niektórych drzew i krzewów. W ich miejsce posadzono sadzonki młodych drzew i roślin. W prace zaangażowana była społeczność szkolna, młodzież ze Szkolnego Klubu Ekologicznego pod opieką  Z.Marszałek-Chmury, pracownicy szkoły, pani wicedyrektor Ewa Zegartowska. Organizacyjnie koordynowała całość pani dyrektor Danuta Jamińska. Pamiętajmy, że nowe drzewa i krzewy służą nam wszystkim. Nie niszczmy ich bezmyślnie. Rośnijcie zdrowo "MALUCHY" ;-)

10 października "ŚWIĘTO DRZEWA"

W ramach obchodów Święta Drzewa uczniowie z klas młodszych mieli okazję obserwowania drzewostanu jaki istnieje wokół szkoły. Dzieci przeszły śladem "Zielonej ścieżki" wyszukując zmiany jakie zachodzą jesienią w wyglądzie ich klasowego drzewa. Podsumowaniem był udział w konkursie plastycznym pt.:"Co ze mnie wyrośnie?", w którym dzieci miały szansę w formie plastycznej przedstawienia swoich wyobrażeń dotyczących wyglądu jesiennych drzew.

JESIEŃ 2012

Nowy rok szkolny!!! Tak szybko minęły wakacje. Jesień jak zwykle poczyniła zmiany w przyrodzie, ale tym razem nie tylko pora roku miała wpływ na zmianę wyglądu ogrodu i jego okolicy. Przebiegający remont boiska szkolnego wpłynął również na architekturę ogrodu. Niektóre rośliny zostały przesadzone w nowe miejsca. Przybyła nowa, "zielona wyspa" w postaci klombu przed salą gimnastyczną. Na terenie ogrodu uczniowie wraz z opiekunami wykonali jesienne prace porządkowe. Usunęli przekwitnięte rośliny, wypielili grządki, wycieli uschnięte, chore części roślin, przycięto i ukształtowano krzewy. Uczniowie z klasy IIb posadzili cebulki kwiatów wiosennych. Mamy nadzieję, że jeszcze będziemy mogli cieszyć się piękną polską jesienią, a nadchodząca zima nie poczyni tak wielkich strat jak w zeszłym roku szkolnym.

więcej

WIOSNA W OGRODZIE 2012

Wiosna pomału zaczyna ubarwiać nasze otoczenie. Wszystko wokół zieleni się i budzi do życia. W naszym ogrodzie szkolnym zauważyliśmy już zwiastuny wiosny: jako pierwsze zakwitły przebiśniegi, za nimi krokusy, żonkile, tulipany, hiacynty. Niestety nie tak pęknie jak poprzedniego roku. Jesienią musimy nasadzić nowe cebulki i odświeżyć „wiosenną grządkę”. Pięknie żółci się złotokap, czerwienią się berberysy. Zauważyliśmy, że zima poczyniła zniszczenia. Niektóre rośliny pomarzły w części lub niestety całości. Przed nami dużo prac porządkowych. Należy przyciąć rośliny, usunąć zeschłe części roślin, wypielić grządki, aby przygotować pod tegoroczne uprawy. Uczniowie z klasy I b przygotowali w „klasowym ogródku” sadzonki roślin, które przeniesiemy do gruntu.

WIOSNA W PTASIM GNIEŹDZIE

Tradycyjnie 21 marca 2012r. odbyła się impreza powitania wiosny. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Wiosna w ptasim gnieździe”. Uczniowie z klas 0 – III mieli okazję zobaczyć najczęściej spotykane gatunki ptaków, uzyskać informacje na ich temat oraz przyjrzeć się w jaki sposób i z czego budują swoje gniazda. Każda klasa przedstawiła w formie plastycznej gniazdo jednego z ptaków zgodnie z uzyskanymi informacjami. Następnie grupy przedstawiły wykonane przez siebie prace pozostałym klasom. Symbolicznie powitaliśmy wiosnę poprzez spalenie kukły Marzanny wykonanej przez klasę 0. Natomiast uczniowie z klas IV-VI wzięli udział w happeningu zorganizowanym w dniu 22 marca przez Wydział Środowiska Urzędu Miasta w Gliwicach wraz z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach. Przypadające w tym dniu “święto wody” było okazją do przygotowania w/g własnego pomysłu projektu promującego oszczędność wody. Młodzież zebrała się na rynku skąd w barwnym korowodzie przeszła główną ulica miasta na Plac Krakowski, gdzie odbyła się prezentacja przygotowanych projektów i pokaz najoryginalniej wykonanych kukieł “marzanny”. Wszyscy bawili się znakomicie.

więcej

"CO W TRAWIE PISZCZY? - MALI ODKRYWCY"

08 grudnia 2011r. odbyła się dziesiąta już edycja warsztatów ekologiczno – przyrodniczychpt.” Co w trawie piszczy? - mali odkrywcy.” Tegoroczna edycja wyjątkowo odbyła się w sali przyrodniczej ze względu na prace remontowe na terenie boiska szkolnego. Uczestnikami byli uczniowie z klas czwartych. Nasze spotkanie to zabawa edukacyjna, wspólne odkrywanie piękna przyrody. Dzieci rozpoznawały, oznaczały drzewa i krzewy, poznawały rośliny chronione, utrwalały wiadomości na temat segregacji odpadów, poznawały zasady pierwszej pomocy i podstawowe zasady higieny osobistej.

PRZEDSTAWIENIA EKOLOGICZNE

Tradycją w szkole jest przygotowywanie przedstawień o tematyce ekologiczno – zdrowotnej w ramach imprezy Kwiecień Miesiącem Kultury Zdrowotnej. Towarzyszą one akcjom, konkursom, happeningom i działaniom na rzecz profilaktyki zdrowotnej. Tematyka przedstawień nawiązuje do dbałości o higienę osobistą, higienę otoczenia, zdrowe odżywianie, relaks, sport.

więcej