"NIECH ŻYJE POLSKA !"

W tym roku przypada 105 Rocznica Odzyskania Niepodległości. W szkole odbyły się zajęcia przypominające historię i bohaterów tego wydarzenia.

Dzieci wykonały biało -  czerwone dekoracje.  O godzinie 11.11 cała społeczność szkolna  stanęła do odśpiewania czterech zwrotek Mazurka Dąbrowskiego.

 

Galeria naszej szkoły

PAMIĘTAJMY O TYCH, KTÓRZY ODESZLI.

W przeddzień święta Wszystkich Świętych dzieci z klasy 1a, 1b i 3a udały się na Cmentarz Św.Wojciecha. Odwiedziły pomnik - grób Powstańców Śląskich, patronów naszej szkoły. Zapaliliśmy znicze i postawiliśmy kwiaty.

"PRZESZŁOŚĆ ZACHOWANA W PAMIĘCI , STAJE SIĘ CZĘŚCIĄ TERAŹNIEJSZOŚCI."

T.Kotarbiński

W przeddzień święta Wszystkich Świętych dzieci z klasy 1a,1b i  3a udały się na Cmentarz Św. Wojciecha. Odwiedziliśmy pomnik-grób Powstańców Śląskich patronów naszej szkoły. Zapaliliśmy znicze i ustawiliśmy wiązankę, kwiatów.

Galeria naszej szkoły

Wielkanocne idą święta

29 marca w naszej szkole było bardzo kolorowo, wiosennie i wesoło. Dzieci z grupy przedszkolnej „Pszczółki” i uczniowie klasy Ia ubrani w stroje śląskie zaprezentowali piękną inscenizację zatytułowaną „ Wielkanocne idą święta ...” Poprzez tańce, wiersze i piosenki przybliżyli uczniom naszej szkoły i zaproszonym rodzicom piękne zwyczaje wielkanocne. Zgodnie z tradycją chłopcy urządzili gościom śmigus – dyngus. Były więc piski, krzyki i śmiech. W podziękowaniu za tak miłe oblewanie dziewczynki zaśpiewały piosenkę o wielkanocnych pisankach, a zajączek poczęstował miłych gości czekoladowymi jajeczkami. Chłopcy idąc z kogucikiem życzyli wszystkim na te święta radosne dużo zdrowia, pomyślności, wspaniałej pogody i dyngusowej wody.

Galeria naszej szkoły

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla uczniów klas I-III

pt. „Od wieńca adwentowego do koszyczka wielkanocnego”

czyli zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe i wielkanocne na Śląsku

w ramach XX edycji Szkolnych Dni Kultury Regionalnej
organizowany
przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 w Gliwicach

 

REGULAMIN

1. Cele konkursu

- kształtowanie przywiązania i szacunku do tradycji i kultury regionu,

- inspirowanie dzieci do podejmowania działań kreatywnych,

- integracja środowisk nauczycieli i uczniów wokół idei regionalizmu,

- rozwijanie i promowanie talentów plastycznych.

2. Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy plastycznej na temat zwyczajów bożonarodzeniowych na Śląsku lub zwyczajów wielkanocnych na Śląsku.

3. Wiek uczestników: uczniowie szkół podstawowych klas I-III (nie przyjmujemy prac zbiorowych).

4. Proponowane techniki realizacji: technika dowolna

5. Format: forma płaska, format A3

6. Każda praca powinna być opatrzona metryczką, zawierającą: imię i nazwisko autora pracy oraz nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca (metryczkę prosimy zamieścić z tyłu pracy, prosimy wypisać drukowanymi literami).

7. Każda placówka/szkoła może nadesłać dowolną ilość prac plastycznych z każdego poziomu.

8. Laureaci konkursu na poziomie klasy I, II i III zostaną nagrodzeni i wyróżnieni dyplomami.

9. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora i wchodzą w skład kolekcji Galerii ZSP 10 Gliwice. Nie przewidujemy zwrotów prac, również tych, które nie zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac.

10. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).

11. Prace prosimy nadsyłać na adres:

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 w Gliwicach
Szkoła Podstawowa nr 20
im. Powstańców Śląskich
ul. Jana Śliwki 8
44-102 Gliwice

tel./fax. 32 270 57 07

12. Termin nadsyłania prac upływa 10.03.2023 r.

13. O terminie wręczenia nagród szkoły będą powiadomione odrębnym pismem.

Życzymy sukcesów artystycznych i radości tworzenia.

Organizatorzy:

Krystyna Gurgul, Aneta Kwaśniak, Paulina Mróz-Macudzińska

OŚWIADCZENIE

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo ...................................................................................................... (imię i nazwisko, klasa) w konkursie „Od wieńca adwentowego do koszyczka wielkanocnego", na zasadach określonych w Regulaminie ww. konkursu, w szczególności do udostępniania jego danych osobowych i publikacji wizerunku w zakresie niezbędnym do realizacji celu ww. konkursu.

2. Upoważniam Szkołę ........................................................................................................................... (nazwa szkoły) do przekazania pracy konkursowej Organizatorowi konkursu.

3. Znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu.

4. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych .................................................................................................................... (imię i nazwisko ucznia) wyłącznie do potrzeb konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2015 r. poz. 2135).

5. Oświadczam, że osoby utrwalone w materiale zgłoszonym w pracy konkursowej, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie.

………………………………………………………… …………………………

Imię i nazwisko - podpis rodzica /opiekuna prawnego/ data

Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego "Pisanka Wielkanocna".

Z przyjemnością informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Pisanka wielkanocna” zorganizowany w ramach Szkolnych Dni Kultury Regionalnej. Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział, pomysłowość i kreatywność. Jury nagrodziło prace uczniów.

Vanessa Olszewska – 1 m., Wiktoria Uwiera – 3 m., Tomek Mazur – wyr., Nina Wybranowska – 2 m., Maja Kulawik – 3 m., Maja Dołżańska – 4 m., Marcin Oraczewski – wyr., Michał Poloczek – 3 m., Adrian Strzelecki – wyr., Maja Wojnicka – 4 m., Nikola Socha – wyr., Patryk Natanek – 3 m., Amelia Szapajko – 2 m., Oliwia Miedzelska – 2 m., Wiktoria Wiejak – 1 m., Wanessa Mikołajczyk – 3 m., Krzysztof Szczepański – 2 m., Zofia Matuszczak – 1 m., Leon Dygoń – 1 m., Maja Łucka – 1 m., Zuzanna Dorosz – 1 m., Magdalena Pasuga – 1 m., Kacper Kwaśny – 2 m., Zuzanna Knowa – 2 m., Izabela Nega – 3m., Łukasz Marzoll – 3m., Kacper Sulwiński – 3m., Marta Czyżykowska – 3m., Nikola Kruszyna – 1m., Hanna Hajdas – 2m., Natalia Jureczko – 3m., Karolina Rutka – wyr., Mateusz Nazarkiewicz – wyr., Antonina Fiedorowicz – wyr., Anna Pleban – wyr., Marcelina Chyżyńska – 1 m., Oliwia Wińska – 2 m., Oliwia Matula – 3m., Zuzanna Bul – wyr.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Mamy nadzieję, że kolejny konkurs będzie się takżę cieszył dużym zainteresowaniem.

Organizatorzy: Krystyna Gurgul,Aneta Kwaśniak, Kornelia Zając

Galeria naszej szkoły

Ogłoszenie wyników konkursu powiatowego "Zwyczaje wielkanocne na Śląsku"

Na konkurs napłynęło 256 ciekawych, pomysłowych i twórczych prac. Komisja konkursowa dokonała oceny i wyłoniła laureatów:

- Karol Kot (ZSO 5, SP 30) - 2 miejsce

- Barbara Semla (ZSP 11) - 2 miejsce

- Michał Ignasiak (ZSP 11) - wyróżnienie

- Olga Zając (SP 9) - 1 miejsce

- Mateusz Szed (SP 9) - 3 miejsce

- Hdnnd Kopyto (ZSP 3, SP 5) - 2 miejsce

- Ler Astafiew ( ZSP 3, SP 5) - wyróżnienie

- Nadia Błotko (ZSP 3, SP 5) - wyróżnienie

- Michał Tymoszuk (ZSP 16, SP 23) - 1 miejsce

- Vanessa Aywazyan ( SP z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6) – wyróżnienie

- Lenka Jaszewska (SP 21 z Oddziałami Integracyjnymi) - 3 miejsce

- Nikola Kies ( SP 21 z Oddziałami Integracyjnymi) 3 miejsce

- Magdalena Wieczorek ( SP 21 z Oddziałami Integracyjnymi) – 1 miejsce

- Zuzanna Tatarzyńska ( SP 21 z Oddziałami Integracyjnymi) – wyróżnienie

- Sebastian Górecki ( SP 7) - wyróżnienie

- Kuba Rojek (SP 23) - wyróżnienie

- Zuzanna Bul ( SP 20) 2 miejsce

- Oliwia Matula ( SP 20) - 2 miejsce

- Maja Wojnicka ( SP 20) – 2 miejsce

- Maja Kulawiak SP 20) – wyróżnienie

- Wiktoria Uwiera ( SP 20) – wyróżnienie

- Julia Krakowska ( SP 12) – 2 miejsce

- Maja Mazur ( SP 12) – wyróżnienie

- Maja Jendrysik ( SP12) – wyróżnienie

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy

i życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorzy: Krystyna Gurgul, Aneta Kwaśniak, Kornelia Zając

 

Zaproszenie na konkurs plastyczny pt. "Wielkanocny zajączek"

Miejsko - Powiatowy Konkurs Plastyczny
dla uczniów klas 0-III   
organizowany
przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 w Gliwicach
pt. „Wielkanocny zajączek"
w ramach XVII edycji Szkolnych Dni Kultury Regionalnej

REGULAMIN

1. Cele konkursu

- kształtowanie przywiązania i szacunku do tradycji i kultury regionu,

- inspirowanie dzieci do podejmowania działań kreatywnych,

- integracja środowisk nauczycieli i uczniów wokół idei regionalizmu,

- rozwijanie i promowanie talentów plastycznych.

2. Wiek uczestników: uczniowie szkół podstawowych klas 0-III (nie przyjmujemy prac zbiorowych).

3. Proponowane techniki realizacji: techniki mieszane, własne


4. Format:
forma płaska, maksymalny format A3

5. Każda praca powinna być opatrzona metryczką, zawierającą: imię i nazwisko autora pracy oraz nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca (metryczkę prosimy zamieścić z tyłu pracy, prosimy wypisać drukowanymi literami).

6. Każda placówka/szkoła może nadesłać dowolną ilość prac plastycznych z każdego poziomu.

7. Laureaci konkursu na poziomie klasy 0, I, II i III zostaną nagrodzeni i wyróżnieni dyplomami.

8. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora i wchodzą w skład kolekcji Galerii ZSP 10 Gliwice. Nie przewidujemy zwrotów prac, również tych, które nie zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac.

9. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).

10. Prace prosimy nadsyłać na adres:

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 w Gliwicach
Szkoła Podstawowa nr 20 
im. Powstańców Śląskich
ul. Jana Śliwki 8
44-102 Gliwice

tel./fax. 32 270 57 07

11. Termin nadsyłania prac upływa 5.04.2019 r.

12. O terminie wręczenia nagród szkoły będą powiadomione odrębnym pismem.

Życzymy sukcesów artystycznych i radości tworzenia.

Organizatorzy:

Krystyna Gurgul, Aneta Kwaśniak, Bernadeta Owsiana-Kogut, Wioletta Paczuska, Kornelia Zając.

 

OŚWIADCZENIE

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo ...................................................................................................... (imię i nazwisko, klasa) w konkursie „Wielkanocny zajączek", na zasadach określonych w Regulaminie ww. konkursu, w szczególności do udostępniania jego danych osobowych i publikacji wizerunku w zakresie niezbędnym do realizacji celu ww. konkursu.

2. Upoważniam Szkołę ........................................................................................................................... (nazwa szkoły) do przekazania pracy konkursowej Organizatorowi konkursu.

3. Znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu.

4. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych .................................................................................................................... (imię i nazwisko ucznia) wyłącznie do potrzeb konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2015 r. poz. 2135).

5. Oświadczam, że osoby utrwalone w materiale zgłoszonym w pracy konkursowej, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie.

………………………………………………………… …………………………

Imię i nazwisko - podpis rodzica /opiekuna prawnego/ data

Projekt XVI edycji Dni Kultury Regionalnej

Opracowały: Krystyna Gurgul, Bernadeta Owsiana – Kogut, Aneta Kwaśniak, Wioletta Paczuska, Kornelia Zając

PROJEKT
XVI EDYCJI DNI KULTURY REGIONALNEJ
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 10
w Gliwicach

Organizatorzy przedsięwzięcia: Krystyna Gurgul, Bernadeta Owsiana – Kogut, Aneta Kwaśniak, Wioletta Paczuska, Kornelia Zając

Cel przedsięwzięcia: Kształcenie w uczniach poczucia tożsamości ze swoim miastem i regionem. Umożliwienie poznania i utrwalenia znajomości legend o rodzinnym mieście w powiązaniu z odpowiednimi faktami historycznymi i miejscami.

Uczestnicy: Uczniowie klas O - III, nauczyciele, rodzice

Miejsce imprezy: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 10 –Szkoła Podstawowa nr 20 w Gliwicach

Metody i formy organizacyjne: bezpośrednie uczestnictwo poprzez: wycieczki, konkursy (powiatowy, szkolny, wiedzy i plastyczny), prezentacje, inscenizacje, działalność plastyczną, muzyczną, przeżywanie.

Program imprezy:
I etap — konkurs powiatowy „Świat gliwickich legend w oczach dziecka"
Celem konkursu jest: kształcenie w uczniach poczucia tożsamości ze swoim miastem, rozwijanie wyobraźni plastycznej dziecka oraz więzi na szczeblu „Moja mała ojczyzna". Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 0 - III szkół podstawowych.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest indywidualne wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką na papierze formatu A3. Prace plastyczne należy wykonać do jednej z następujących legend pochodzących ze zbioru „Świat gliwickich legend" Edmunda Całki:
- „Dobre duszki wód"
- „Chrupiące półksiężyce”
- „Tajemnica złotego kielicha"

Zaproszenie na konkurs - załącznik nr 1
II etap — klasy O — III wycieczki regionalne (lekcje muzealne) do Zamku Piastowskiego lub Willi Caro
Wycieczki zostaną zorganizowane w marcu i kwietniu — dniach poprzedzających Szkolne Dni Kultury Regionalnej. Wezmą w nich udział uczniowie klas O — III.
W ramach wycieczek -lekcji muzealnych - uczniowie poznają wygląd średniowiecznych Gliwic oraz codzienne życie mieszkańców. W trakcie zajęć wykorzystane będą oryginalne zabytki i ich kopie, a w grupach młodszych dzieci pojawią się elementy zabawy. Stworzy to możliwość integracji treści programowych, form i metod pracy, a w konsekwencji oddziaływanie na różne sfery osobowości ucznia. Wiedza, którą dzieci zdobędą podczas wycieczek na temat kultury średniowiecznej regionu gliwickiego, w powiązaniu ze światem gliwickich legend, zostanie sprawdzona w szkolnym konkursie wiedzy dla klas III zorganizowanym podczas XVI edycji Dni Kultury Regionalnej.
Organizatorzy zapewniają: uzgodnienie terminów i tematów lekcji muzealnych

III etap klasy 0 – III
- Zapoznanie w klasach z wybranymi legendami ze zbioru „Świat gliwickich legend" E. Całki
- Wykonanie pracy plastycznej (konkurs międzyklasowy) do przeczytanej legendy „Świat gliwickich legend” Edmunda Całki - Galeria na drzwiach
- Nauka słów i melodii piosenki pt. „Spacer z gliwicką legendą" - zał. nr 2
- Szkolny konkurs wiedzy dla klas III w oparciu o lekcję muzealną „Dzieje ziemi gliwickiej" i przeczytane legendy ze zbioru „Świat gliwickich legend” Edmunda Całki – zał. Nr 3

Spotkanie na sali gimnastycznej — festiwal regionalny (25.04.2018 r.)
1. Inscenizacja legendy „Dobre duszki wód” ze zbioru „Świat gliwickich legend” Edmunda Całki
2. Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego pt. Świat gliwickich legend w oczach dziecka”— wręczenie nagród i dyplomów
3. Wspólne śpiewanie piosenki pt. Spacer z gliwicką legendą
4. Rozstrzygnięcie konkursów szkolnych
- Szkolny konkurs wiedzy dla klas IIIpt. „Gliwickie legendy”
- Międzyklasowy konkurs plastyczny „Świat gliwickich legend” – galeria na drzwiach

Zaproszenie na Powiatowy Konkurs Plastyczny

Powiatowy Konkurs Plastyczny

„Świat gliwickich legend w oczach dziecka”
dla uczniów klas 0-III
w ramach XVI edycji Dni Kultury Regionalnej
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 10 w Gliwicach
Szkoła Podstawowa nr 20 im. Powstańców Śląskich w Gliwicach zaprasza na konkurs plastyczny dla uczniów klas 0-III:

Temat: „Świat gliwickich legend w oczach dziecka”

REGULAMIN

CELE KONKURSU
- poznanie i promowanie gliwickich legend,
- budzenie szacunku dla dziedzictwa kulturowego regionu,
- rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz więzi na szczeblu ,, Moja mała Ojczyzna”

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej do wybranej legendy pochodzącej ze zbioru Edmunda Całki pt. ,,Świat gliwickich legend”:
,, Dobre duszki wód”
,, Chrupiące półksiężyce”
,, Tajemnica złotego kielicha”

2. Format pracy: A-3

3. Technika: dowolna (rysunek, malarstwo, techniki mieszane, własne)

4. Każda praca powinna być opatrzona metryczką, zawierającą: imię i nazwisko autora pracy oraz nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana, nazwę szkoły i klasę (metryczkę prosimy zamieścić z tyłu pracy).

5. Każda placówka/szkoła może nadesłać max 5 prac plastycznych z każdego poziomu.

6. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora i wchodzą w skład kolekcji Galerii ZSP 10 Gliwice. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac.

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).

8. Prace prosimy nadsyłać na adres:
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 w Gliwicach, Szkoła Podstawowa nr 20, im. Powstańców Śląskich, ul. Jana Śliwki 8, 44-102 Gliwice, tel./fax. 32 270 57 07

9. Termin nadsyłania prac upływa 16.04.2018 r.

10. O terminie wręczenia nagród, powiadomimy odrębnym pismem. Laureaci konkursu na poziomie klasy 0, I, II i III zostaną nagrodzeni i wyróżnieni dyplomami.

Życzymy sukcesów artystycznych i radości tworzenia.

Organizatorzy:
K. Gurgul, A. Kwaśniak, B. Owsiana-Kogut, W. Paczuska, K. Zając

Pliki do pobrania

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy "Jesteśmy Polakami" dla uczniów klas III


 

ZAPROSZENIE

NA III EDYCJĘ

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY

,,JESTEŚMY POLAKAMI” dla uczniów klas III

 

Pragniemy zaprosić uczniów klas III szkół podstawowych do udziału w konkursie wiedzy pt.

,,Jesteśmy Polakami”, który odbędzie się 15 listopada 2017 r. godz. 11.00

 

ORGANIZATOR KONKURSU:

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 10 w Gliwicach - Szkoła Podstawowa nr 20 im. Powstańców Śląskich w Gliwicach ul. Jana Śliwki 8

Nauczyciele odpowiedzialni za przebieg konkursu:

Krystyna Gurgul, Aneta Kwaśniak, Kornelia Zając

CELE KONKURSU:

 1. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
 2. Rozwijanie szacunku do historii i tradycji swojego kraju,
 3. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości,
 4. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów

ZAKRES TREŚCI KONKURSOWYCH:

 • stolice Polski i ich najważniejsze zabytki,
 • symbole narodowe,
 • podstawowe legendy z dziejów Polski,
 • najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski,
 • sławni Polacy,
 • podstawowe wiadomości krajobrazowo – przyrodnicze,
 • sąsiedzi Polski

Szkoła może zgłosić 2- osobową drużynę. W czasie konkursu przewidziana jest praca grupowa oraz indywidualna.

Drużynę należy zgłosić do dnia 28 października 2017 r. drogą mailową podając

nr szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna na adres:  a.kwasniak@sp20gliwice.pl

 

 

Serdecznie zapraszamy

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Udzielam ZSP 10 w Gliwicach nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa

wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka

 

...........................................................................................................

imię i nazwisko ucznia

 

....................................................................................................

Adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik:

 

bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć w trakcie konkursu i wystawy prac laureatów, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez ZSP 10 działalnością.

................................................... ..........................................

Miejscowość i data oraz czytelny podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

 

Imię i nazwisko uczestników

 

1.

 

2.

 

Imię i nazwisko opiekuna

 

 

 

Nazwa, nr szkoły

 

 

 

 

Telefon adres e-mail szkoły

 

 

 

 

Muzeum Górnictwa Węglowego

WYCIECZKA REGIONALNA KLAS PIERWSZYCH

DO MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO

2 grudnia 2015 roku uczniowie klas pierwszych wzięli udział w programie barbórkowym w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Program rozpoczął się od spotkania z górnikiem, który opowiadał dzieciom o trudach pracy w kopalni, prezentował strój roboczy, galowy mundur górnika oraz 
narzędzia używane w pracy pod ziemią. O pięknej tradycji górniczej dzieci dowiedziały  się także poprzez spotkanie z Bolkiem i Lolkiem w  bajce  pt. „Pasowanie na górnika”.

Po rozstaniu z górnikiem uczniowie spotkali  Skarbnika, który opowiedział im legendę o dobrym duchu kopalni i oprowadził po podziemnych korytarzach. 
Duże wrażenie na dzieciach robiły konie pracujące dawniej w kopalniach. Nie dla wszystkich do zakceptowania była informacja, że te zwierzęta, 
gdy przechodziły na zasłużoną „emeryturę” do końca swojego życia pozostawały w kopalni.

Bardzo dużą atrakcją dla dzieci  były odwiedziny w trójwymiarowym lesie karbońskim, w którym słuchały opowieści o powstaniu węgla, 
oglądały skamieniałości sprzed milionów lat oraz obserwowały wybuch pożaru w lesie karbońskim.

W programie naszej wycieczki było także spotkanie z Karolinką, która pokazywała dzieciom wystrój dawnego śląskiego mieszkania, 
codzienne zajęcia kobiet i mężczyzn, a także dzieci. Na pewno nikt nie zapomni śląskiego Beboka , który leżał pod łóżkiem i pokazywał się niegrzecznym bajtlom.

W dalszej części wycieczki dzieci ponownie spotkały górnika , który opowiadał im legendy o śląskich patronkach św. Barbarze i św. Kindze.

Na zakończenie lekcji muzealnej jeden z górników prezentował uczniom urządzenia i maszyny stosowane w kopalni dawniej i dziś.

Ogromne wrażenie na dzieciach zrobił Starzyk, który opowiadał o hobby niemal wszystkich górników, a mianowicie o miłości do gołębi. 
Podczas tej opowieści można było posłuchać pięknej orkiestry górniczej.

Na zakończenie naszej wycieczki regionalnej uczniowie mogli kupić pamiątki w sklepiku muzealnym, po czym zadowoleni i pełni wrażeń udaliśmy się do Gliwic.