A A A
szkoła podstawowa
+ Szkolny Klub Ekologiczny

W celu propagowania zachowań proekologicznych w życiu codziennym, w naszej szkole od 2001r. z inicjatywy pani M. Czaplińskiej i pani Z. Marszałek-Chmury działa Szkolny Klub Ekologiczny. Na zajęcia klubu uczęszczają chętni uczniowie klas IV-VI, którzy chcą pogłębiać swą wiedzę i umiejętności ekologiczne, czują potrzebę rozwijania odpowiedzialności za stan środowiska. Zajęcia mają charakter warsztatowy, wiosną i jesienią przebiegają głównie w ogrodzie szkolnym lub w najbliższych ekosystemach (łąka, las, park). Plan pracy klubu opiera się na autorskim programie „Program zajęć pozalekcyjnych o charakterze przyrodniczym dla klas IV – VI – Klub Ekologiczny”. W ramach  zajęć organizowane są też wycieczki, w czasie których uczniowie poznają  środowisko najbliższej okolicy, szkoły, domu. Jedną z ciekawych wypraw było przejście „Szlakiem pomników przyrody w naszym mieście”, podczas której odwiedziliśmy drzewa pomnikowe na terenie Gliwic. Dzieci zaopatrzone w plan miasta i opracowaną wcześniej trasę wycieczki, wykonały zadania badawcze. Wyszukały drzewa pomnikowe, oznaczyły je i zmierzyły obwody pni. Następnie wykonały zdjęcia oraz naszkicowały odwiedzone drzewa pomnikowe. Innym razem odwiedziliśmy przedsiębiorstwo oczyszczania miasta Remondis S.A. Dużym zainteresowaniem cieszyło się wyjście do Muzeum Geologii Złóż  czy wycieczka do dużej lecznicy dla zwierząt w Gliwicach. Zajęcia w terenie odpowiednio ukierunkowują obserwacje uczniów, a to pomaga zrozumieć współzależności różnych elementów środowiska przyrodniczego.

 
www.kotoński.pl - Lepsza strona internetu, projektowanie stron internetowych, reklama, webdesign
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 20
im. Powstańców Śląskich
44-100 GLIWICE, ul. Jana Śliwki 8
tel./ fax (32) 270 57 07, e-mail: sp20-gliwice@oswiata.org.pl