A A A
szkoła podstawowa
+ Alfik Humanistyczny 2016 - wyniki

14 grudnia 2016 r. odbył się Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny Alfik Humanistyczny. Wzięli w nim udział nasi uczniowie. Konkurs w postaci testu jednokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych od klasy II do VI i gimnazjalistów. Test konkursowy uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania i zawiera pytania z zakresu języka polskiego (gramatyki, literatury, kultury języka polskiego), sztuki, geografii, wiedzy ogólnej (współczesnego życia społeczno-kulturalnego).

Najlepsze wyniki osiągnęli na poziomie klas

czwartych:

Imię i nazwisko

Klasa

Liczba uzyskanych punktów

Miejsce w województwie

Miejsce w kraju

% poprawnych odpowiedzi

nauczyciel

Pedro Carton Wrębel

4 a

127,5

31

450

85 – wynik bardzo dobry

Agnieszka Müller

piątych:

Imię i nazwisko

Klasa

Liczba uzyskanych punktów

Miejsce w województwie

Miejsce w kraju

% poprawnych odpowiedzi

nauczyciel

Weronika Tynek

5 b

123,75

14

151

82,5 – wynik bardzo dobry

Małgorzata Komidzierska

Paulina Rajczykowska

5 c

117,25

22

279

78,16 – wynik dobry

Agnieszka Müller

szóstych:


Imię i nazwisko

Klasa

Liczba uzyskanych punktów

Miejsce w województwie

Miejsce w kraju

% poprawnych odpowiedzi

nauczyciel

Paulina Nowakowska

6 a

113,75

60

840

75,83 – wynik dobry

Agnieszka Müller

 

Suma punktów możliwych do uzyskania w klasie:

IV – 150

V – 150

VI – 150

Liczba uczestników w województwie – 1 104 (klasy II, III, IV, V i VI oraz klasy gimnazjalne)

Liczba uczestników w kraju – 16 593 (klasy II, III, IV, V i VI oraz klasy gimnazjalne)

Kl. IV – 2815 (w kraju)

Kl. V – 2539 (w kraju)

Kl. VI – 2615 (w kraju)

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!


 
www.kotoński.pl - Lepsza strona internetu, projektowanie stron internetowych, reklama, webdesign
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 20
im. Powstańców Śląskich
44-100 GLIWICE, ul. Jana Śliwki 8
tel./ fax (32) 270 57 07, e-mail: sp20-gliwice@oswiata.org.pl