A A A
szkoła podstawowa
+ Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Gliwicach  ogłasza zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 dzieci urodzonych w roku 2013 zamieszkałych w obwodzie szkoły, oraz dzieci urodzonych w 2014 roku na wniosek rodziców (załącznik nr 1).  Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły składają w sekretariacie szkoły pobrany i wypełniony formularz załącznik nr 1.


Zapisy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły rozpoczną się w terminie od 11 maja 2020 roku do dnia 22 maja 2020 roku do godziny 1500

 
www.kotoński.pl - Lepsza strona internetu, projektowanie stron internetowych, reklama, webdesign
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 20
im. Powstańców Śląskich
44-100 GLIWICE, ul. Jana Śliwki 8
tel./ fax (32) 270 57 07, e-mail: sp20-gliwice@oswiata.org.pl