A A A
szkoła podstawowa
+ Koronawirus - jak postępować?

Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie uczniów


Bardzo proszę o zapoznanie się z informacjami w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz działaniami szkoły/przedszkola  w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa:
•     nauczyciele/wychowawcy w czasie zajęć rozmawiali/będą rozmawiali  z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk  z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
•    w widocznych miejscach  w szkole/przedszkolu (sale zajęć, korytarze, toalety) zostały umieszczone instrukcje dotyczące mycia rąk oraz inne zasady higieny osobistej;
•    apeluję do Państwa o to, aby  nie posyłać przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
•    informuję że jeśli ktoś nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
•    informujemy, że jeżeli Państwa dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
•    informuję, że rodzice dziecka do 8. roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły mogą ubiegać  się o zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
•    proszę śledzić na  bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) i Ministerstwa Zdrowia
•    szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: www.gov.pl/koronawirus

(Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej - opracowane na podstawie rekomendacji  Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej)

Danuta Jamińska

 
www.kotoński.pl - Lepsza strona internetu, projektowanie stron internetowych, reklama, webdesign
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 20
im. Powstańców Śląskich
44-100 GLIWICE, ul. Jana Śliwki 8
tel./ fax (32) 270 57 07, e-mail: sp20-gliwice@oswiata.org.pl