Nasz ogród szkolny ma długą historię, odsyłam do zakładki historia szkoły, kronik szkolnych czy chociażby do tej strony, artykuły wcześniejsze. Poprzednia  zmiana wyglądu ogrodu szkolnego miała miejsce 22 lata temu w roku 1998. Zmieniały się gatunki roślin, a kształt pozostawał ten sam. Podczas wakacji 2020 roku na terenie ogrodu szkolnego zostały wykonane prace ziemne, usunięto  zniszczone elementy ogrodu i nadano mu nowy kształt. Obecnie będzie pełnił rolę ozdobnego klombu. Kiedy wróciliśmy do szkoły we wrześniu, po długiej nieobecności związanej z nauką zdalną, wykonano dalsze prace. Położono włókninę, zasadzono pierwsze okazy nowych roślin. Na grządce badawczej, gdzie dzieci prowadzą doświadczenia przyrodnicze, dokonano podwyższenia , ułożono bloczki , nawieziono ziemię zachowując pierwotny , trójkątny kształt. Tyle zdążyliśmy zrobić przed kolejną falą epidemii.