2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Autyzmu, który został ustanowiony przez ONZ w 2007 roku w celu podnoszenia świadomości społecznej i propagowania wiedzy na temat tego zaburzenia. 

Autyzm według danych WHO występuje u 1 na 100 dzieci i jest całościowym zaburzeniem rozwoju. W Polsce żyje ok. 400 tysięcy osób z autyzmem. 

W naszej szkole od 7 do  13 kwietnia obchodzimy Szkolny Tydzień Świadomości Autyzmu, który ma na celu promowanie empatii, otwartości i zrozumienia dla odmiennych potrzeb i możliwości osób ze spektrum autyzmu. Wspólnie akceptujmy różnorodność i odmienność rozwojową. Razem przeciwdziałajmy dyskryminacji, izolacji i łamaniu praw osób z autyzmem. Wykazujmy się zrozumieniem i twórzmy przyjazne otoczenie społeczne.